Bestuursvoorzitter Eric Uijen over de toekomst van pensioenfonds Metalektro

Metalektro

12 september 2017

Voor het 70-jarig jubileum van pensioenfonds Metalektro bespreekt bestuursvoorzitter Eric Uijen verschillende thema’s waar het fonds de komende tijd mee bezig is. De heer Uijen bespreekt de professionalisering van pensioenbeheer, kostenverlagingen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en het vermeende gevaar van automatisering voor de bedrijfstak.

Professionalisering
De heer Uijen ziet pensioen steeds ingewikkelder worden. Een aantal bedrijven hebben daarom het eigen fonds aangesloten bij Metalektro. Niet alleen de complexe aard van de financiële sector, maar ook de regels van de wetgever en toezichthouder dragen bij aan de druk. ”Dat alles maakt dat ook de grote bedrijven niet langer zelf de directe verantwoordelijkheid voor het pensioen van hun medewerkers kunnen en willen dragen. Het vraagt om heel veel kennis en ervaring op verschillende gebieden om een pensioenfonds te kunnen besturen én om pensioenen goed te kunnen beheren”.

Kostenverlaging
De heer Uijen ziet als grootste zorg voor PME en de meeste andere fondsen de aanhoudende lage dekkingsgraad. De vraag rijst of Metalektro in 2020 de pensioenen moeten korten. Uijen is daarom sinds zijn aanstelling druk in de weer om de kosten te verlagen. De voorzitter meldt dat er al succes is geboekt bij de verlaging van de kosten van het vermogensbeheer. Nu zijn de kosten voor pensioenbeheer aan de beurt. “De vraag is hoe we dat efficiënter kunnen doen. Zonder dat de service die we bieden aan de honderdduizenden mensen waarvoor wij het pensioen beheren achteruitgaat”. Volgens de heer Uijen zijn vooral de verschillende mogelijkheden om in contact te komen met pensioendeelnemers een uitdaging. “De een wil het liefst een appje, de ander leest liever een e-mail, een brief of een magazine. Weer een ander zegt: ik zoek het liever zelf online uit en praat wel met een consulent als dat nodig is”.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Volgens Uijen vinden deelnemers maatschappelijke verantwoordelijkheid van een pensioenfonds zeer belangrijk. Metalektro neemt deze overwegingen serieus. “Mede op basis van de gesprekken met deelnemers daarover hebben we afgelopen jaar ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen flink aangescherpt. We gaan nóg meer beleggen in bedrijven die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, die kiezen voor schone technieken, duurzame energie, minder afvalverspilling”. Uijen ziet het als een uitgelezen kans om te investeren in de eigen bedrijfstak. “Het zijn toeleveranciers van bedrijven die bijvoorbeeld elektrische auto’s, duurzame ledverlichting en windmolens produceren en andere duurzame vindingen ontwikkelen. Investeren in deze partijen levert én maatschappelijk voordeel op, maar ook voordeel voor de pensioendeelnemers zelf”.

Automatisering
Ziet de bestuursvoorzitter geen grote gevaren voor de werkgelegenheid binnen de bedrijfstak, met de vergaande automatisering en robotisering? Uijen gelooft dat het niet zo’n vaart zal lopen. De komende jaren zullen mensen in de bedrijfstak blijven werken, al is het maar omdat er met automatisering nieuwe beroepen bijkomen. De bestuursvoorzitter ziet zelfs mogelijkheden om positieve bijdrage te leveren. “Waar ik persoonlijk heel enthousiast van word, is dat onze hightech bedrijfstak ook belangrijke bijdragen levert aan de vooruitgang van de medische industrie en dus de gezondheid van mensen. Robots die chirurgen helpen heel nauwkeurig operaties uit te voeren bijvoorbeeld”.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 45647M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 150136 actieve bijdragers en 166419 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €132 per deelnemer en de totale beleggingskosten 39bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Bron: PME Magazine, september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer