Werkgever ATM kiest Delta Lloyd APF als nieuwe uitvoerder

Jos Brocken

25 april 2017

Het contract van werkgever Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) met Delta Lloyd voor een middelloon-pensioenregeling liep eind 2016 af. Inmiddels is Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds (Delta Lloyd APF) gekozen als opvolger voor het uitvoeren van de regeling. Het 200 werknemers tellende bedrijf tekende daartoe op 21 maart jongstleden een contract met het APF. Om een zorgvuldig afgewogen keuze te maken, is ATM al in 2015 begonnen met het zoeken naar deze opvolger opvolger in samenwerking met een onafhankelijk adviseur van Bridge, Pieter van Egmond.

Van Egmond vertelt over de keuze voor een APF: “Een DB-regeling bij een verzekeraar is tegenwoordig bijna onbetaalbaar. Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds bood te weinig raakvlakken en flexibiliteit. Gelukkig is er sinds kort de mogelijkheid van een APF. Die kun je inrichten als eigen pensioenfonds, maar daarbij heb je wel een gezamenlijke kas, waar zowel werkgever als medewerkers aan bijdragen. Bovendien kun je meebeslissen over beleggingen met zicht op rendement voor je werknemers, waarbij je niet gebonden bent aan wat er binnen een bedrijfstakpensioenfonds wordt besloten.”

Delta Lloyd bleek volgens Van Egmond vanwege een aantal redenen de beste keus: “Ze bieden een hoge mate van zekerheid op het gewenste pensioen, met goed uitzicht op indexatie. Bovendien bleek Delta Lloyd het meest bereid om de regeling flexibel in te richten. We hebben een goed compromis kunnen sluiten over de indexering van het oude contract. Wat ook meewoog, is dat ATM tevreden was over de dienstverlening van Delta Lloyd én wij van Bridge weten dat Delta Lloyd dit goed kan.”

Aad van Marrewijk, algemeen directeur van ATM, is blij met de keus voor het Delta Lloyd APF: ‘We wisten dat door de lage rentestand de kosten sowieso veel hoger zouden worden, maar we zien een goed pensioen als een belangrijke morele verplichting naar de medewerkers. Daarom kijken wij niet zozeer naar wat het kost, maar naar wat het oplevert. We hebben voor Delta Lloyd gekozen, omdat we altijd prettig met ze hebben samengewerkt. Maar ook vanwege de goede premiestelling en de intentie ons tegemoet te komen.’

Bron: http://www.deltalloydapf.nl/nl/over-ons/nieuws/atm-kiest-voor-het-algemeen-pensioenfonds-van-delta-lloyd/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer