Wetsvoorstel fuserende BPFen bevat meer eisen dan verwacht

automatische waardeoverdracht

10 oktober 2017

Gisteren, op 9 oktober, heeft demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar wetsvoorstel voor de bevordering van fusies van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPFen) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel moet het makkelijker maken voor BPFen om te fuseren wanneer er een onderling verschil in dekkingsgraden bestaat. In 2016 had Klijnsma al een hoofdlijnenbrief opgesteld, waar zij in grote lijnen een aantal voorwaarden stelde voor de fusie van BPFen. Met het ingediende wetsvoorstel van gisteren lijken er echter meer voorwaarden te zullen gelden dan in eerste instantie werd voorgesteld.

Potentiele fusiepartners met een vermogen boven de €25 miljard kunnen namelijk met het wetsvoorstel worden uitgesloten van een fusie met een kleiner BPF. De Pensioenfederatie geeft middels een persbericht op haar website aan dat die mogelijkheid open moet blijven voor BPFen. Zo kunnen, volgens de belangenvereniging voor pensioenfondsen,  optimale kosten- en schaalvoordelen worden gerealiseerd.

De Pensioenfederatie roept daarom op tot intrekking van het wetsvoorstel in haar huidige vorm. Ter onderbouwing van deze stelling, verwijst zij naar het advies van de Raad van State, het staatsorgaan dat het kabinet voorziet van advies bij wetsvoorstellen. De Raad van State vraagt zich namelijk in haar advies af of schaalvoordelen in praktische zin wel gerealiseerd kunnen worden met het huidig wetsvoorstel.

Bron: bericht Pensioenfederatie, 9 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer