Wetsvoorstel voor fusie BPFen door ministerraad

BTW-vrijstelling

10 juli 2017

Op 7 juli 2017 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel ter bevordering van fusies tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’en). Het voorstel is afkomstig van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die middels het wetsvoorstel de voorwaarden voor fusie tussen BPF’en wil versoepelen.

Fuseren door BPF’en is nu niet toegestaan wanneer de dekkingsgraden van de fondsen te veel verschillen. Op grond van dit wetsvoorstel wordt het mogelijk voor BPF’en “om alvast te fuseren met tijdelijk financieel afgescheiden vermogens en geleidelijk de dekkingsgraden naar elkaar toe te brengen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan ter bescherming van de deelnemers”.

Door deze instemming wordt de weg vrijgemaakt om het voorstel ter advies voor te leggen aan de Raad van State. De inhoud van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/07/fusies-mogelijk-voor-bedrijfstakpensioenfondsen

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer