Wiebes houdt voet bij stuk: BTW-vrijstelling geldt niet voor DB

BTW-vrijstelling

17 oktober 2017

Hoewel bijvoorbeeld Belgie Europese pensioenfondsen vrijstelt van de btw, ziet demissionair staatssecretaris Wiebes geen reden om de BTW-regels voor Nederlandse DB-regelingen aan te passen. Dat geeft het kabinetslid aan in zijn antwoord naar aanleiding van vragen van verschillende Kamerleden.

Voor de vermogensbeheer van DB-regelingen, of uitkeringsovereenkomsten, geldt volgens het kabinet een BTW-plicht. De Tweede Kamer vindt op haar beurt dat vrijstelling moet gelden voor deze pensioenopbouwers, omdat het volgens haar het risico bij een uitkeringsregeling vooral bij de werknemer ligt.

BTW-belasting vermogensbeheer
Beheer van vermogen is in beginsel belast met BTW. De wetgeving op de BTW maakt echter een uitzondering voor het beheer van collectief bijeengebrachte vermogens.

Deze BTW-vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor EU-niveau instellingen voor collectieve beleggingen in effecten, de zogenaamde ICBE’s, en andere beleggingsfondsen die hierop lijken. Zo’n collectieve beheersvrijstelling is alleen mogelijk wanneer het beleggingsrisico op de schouders van de deelnemers valt. Volgens Wiebes kunnen pensioenfondsen vrijgesteld worden van btw wanneer zij vergelijkbaar zijn met de ICBE.

De staatssecretaris verwijst daarmee naar een uitspraak van de hoogste Europese rechter, het Hof van Justitie van de EU. Volgens deze uitspraak is BTW-vrijstelling alleen mogelijk wanneer het fonds wordt gefinancierd door pensioenontvangers, en het spaargeld wordt belegd volgens het beginsel van risicospreiding. Bovendien moeten deelnemers zelf het beleggingsrisico dragen, voordat kan worden gesproken van een BTW-vrijstelling.

DB-regelingen
Verschillende leden binnen de Tweede Kamer hebben vervolgens aan Wiebes gevraagd waarom een DB-regeling niet onder deze regeling zou vallen.

Volgens de staatssecretaris komt het beleggingsrisico niet voor rekening van de deelnemer, maar voor het pensioenfonds. De uitkering hangt namelijk af van  de toezegging en de levensduur van de deelnemer, niet zozeer met de ingelegde premies of beleggingsrendementen. Daarom valt een DB-regeling niet onder de regels van BTW-vrijstelling.

De staatssecretaris erkent dat een zuivere, individuele DC-regelingen qua risico het andere uiterste betreft. Bij de premieovereenkomst heeft de deelnemer namelijk recht op het kapitaal dat is gerealiseerd met de inleg en behaalde beleggingsrendementen.

BTW-beleid in andere EU-lidstaten
In zijn reactie laat de staatssecretaris ten slotte weten niet voldoende inzicht te hebben op het beleid van andere Europese landen. Hij geeft aan dat de verschillende regelingen van de lidstaten zoveel onderling verschillen, dat een één-op-één vergelijking vrijwel onmogelijk is. Om alsnog meer inzicht te krijgen in de verschillen, en om daadwerkelijk vast te stellen of Nederland als enige BTW heft over DB-regelingen, zal Wiebes nader onderzoek laten doen.

Bron: antwoord staatssecretaris Wiebes

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer