Wijziging verplichtstelling tot deelneming BPF Notariaat

Pensioenfonds Notariaat

6 maart 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het besluit genomen tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers in het notariaat. Het besluit is nodig, gezien de fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) en Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) een nieuwe naam kent, namelijk Stichting Pensioenfonds Notariaat.

In het kort luidt de verplichtstelling na de wijziging als volgt: “De deelneming in SBMN, vanaf de fusie Stichting Pensioenfonds Notariaat genaamd, is verplicht gesteld voor elke werknemer vanaf de leeftijd van 18 jaar tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 67 jaar bereikt, met uitzondering van een notaris of kandidaat-notaris, die in hoofdzaak werkzaamheden verricht voor een notaris, of een waarnemer van een notaris, in Nederland.” Het besluit treedt in werking per 1 maart 2017 en heeft geen terugwerkende kracht.

SBMN en SNPF zijn op 1 maart 2017 gefuseerd. De fondsen gaan per die datum verder onder de naam Pensioenfonds Notariaat. Dit fonds gaat de (verplichte) pensioenregelingen uitvoeren voor de notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. De twee fondsen kennen gezamenlijk bijna 25.000 deelnemers, inclusief de pensioengerechtigden en ex-deelnemers, en een belegd vermogen van circa € 2,5 miljard.

Bron: https://www.pensioenfondsnotariaat.nl/sites/pensioenfondsnotariaat.nl/files/bestanden/bestuur_en_organisatie/verplichtstelling.pdf

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer