WTW: Top 500 vermogensbeheerders zien activa dalen met $17 biljoen

25 oktober 2023

Het totaal beheerd vermogen (AUM) bij de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld bedroeg eind 2022 USD 113,7 biljoen

  • Beheerd vermogen van ’s werelds grootste beleggingsondernemingen daalt in de loop van 2022 met 13,7% als gevolg van marktcorrecties bij zowel aandelen als obligaties
  • Aan het einde van 2022 komt het totaal hiermee uit op $113,7 biljoen, vergeleken met $131,7 biljoen een jaar eerder
  • De eerste significante daling in beheerd vermogen sinds de wereldwijde financiële crisis

Het totaal beheerd vermogen (AUM) bij de 500 grootste vermogensbeheerders ter wereld bedroeg eind 2022 USD 113,7 biljoen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Thinking Ahead Institute. Dit is een daling van 13,7% ten opzichte van het voorgaande jaar, de eerste significante daling in beheerd vermogen sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008.

Er zijn enkele verschillen per regio. Japanse beheerders binnen de top 500 ter wereld deden het veel beter dan gemiddeld met een daling van 5,5% in vermogen, terwijl Noord-Amerikaanse vermogensbeheerders een daling van 14,2% zagen en Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) een bovengemiddelde daling van 16,8%.

Het onderzoek onthult ook de voortdurende evolutie van actief versus passief beheerd vermogen bij de grootste vermogensbeheerders. Beleggingen in passief beheerde fondsen zijn vanaf 2022 goed voor 34,7% van het totaal, een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. Opmerkelijk genoeg blijft er onder de grootste beheerders ter wereld nog steeds een aanzienlijke meerderheid van 65,3% actief beheerde activa over.

Binnen de beleggingscategorieën zorgde de daling van de aandelen- en obligatiemarkten voor een lichte verschuiving in gewichten, waarbij de allocatie alternatieve beleggingen toenam tot 7,1% van het beheerde vermogen. De marktdalingen zorgden voor een afname van de gecombineerde allocatie van aandelen en vastrentende waarden met 2,4 procentpunt van een zeer stabiel niveau van 79-80% in de afgelopen 10 jaar.

De dalingen in aandelen en obligaties hadden ook een invloed op de mate van consolidatie binnen de top 20 beheerders. Het is erg moeilijk voor extreem grote beheerders om een bovengemiddelde blootstelling aan minder liquide beleggingscategorieën te hebben, en dus werd de top 20 onevenredig hard getroffen door de dalingen op de klassieke markten. Het aandeel van de top 20 beheerders in het totale vermogen daalde van 45,2% in 2021 naar 44,2% in 2022. Hun totale AUM daalde jaar-op-jaar tot USD 50,3 biljoen.

Wat individuele vermogensbeheerders betreft, laat het onderzoek zien dat BlackRock de grootste vermogensbeheerder ter wereld blijft, ondanks een daling van het AUM van ongeveer USD 10 biljoen naar ongeveer USD 8 biljoen in 2022. De Vanguard Group heeft nog steeds een aanzienlijke voorsprong op Fidelity Investments en State Street Global – respectievelijk op de derde en vierde plaats – die elk hun vermogen zagen dalen tot minder dan USD 4 biljoen.

Jessica Gao, directeur bij het Thinking Ahead Institute, licht toe: “Gedurende 2022, te midden van aanzienlijke turbulentie, hoge inflatie en rentetarieven, en geopolitieke spanningen, hebben beleggers te maken gehad met verliezen die het grootste deel van de behaalde winsten tijdens het record jaar van 2021, effectief hebben uitgewist. Terwijl we dit onderzoek uitvoerden, was een gemeenschappelijk thema in onze gesprekken met managers de verwachting van een hoger-voor-langer-regime in rentetarieven waarin de bezorgdheid over inflatie en groei hoog blijft, wat suggereert dat beleggingsmanagers nog niet uit de problemen zijn.

“De noodzaak om duurzaamheidskwesties in overweging te nemen en ons aan te passen aan systeemrisico’s vereist niet alleen vooruitdenken maar ook robuuste beleggingsprocessen die risico’s kunnen modelleren en meten als nooit eerder gedaan. In de toekomst zou dit bewustzijn van systeemrisico’s de beleggingswereld kunnen ondersteunen bij het aangaan van de generatie-uitdaging van de gevolgen van klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties.”

Source: WTW
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer