Xerox: Groen licht van De Nederlandsche Bank (DNB) voor collectieve waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF)

23 augustus 2023

Xerox publiceert op zijn website:

Wij informeerden u al eerder over het besluit om het pensioenfonds op te heffen en de opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenuitkeringen over te dragen aan Pensioenkring Xerox van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Wij hebben u tevens geïnformeerd dat de door het pensioenfonds voorgenomen overdracht van de pensioenen alleen door kan gaan als De Nederlandsche Bank (DNB) hiermee instemt. DNB heeft aangegeven geen verbod op te leggen op de voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar HNPF. DNB heeft beoordeeld dat het proces juist en zorgvuldig is doorlopen en dat de overdracht van alle pensioenen volgens de regels zal worden overgedragen. Dit betekent dat, nu ook DNB akkoord is, de collectieve waardeoverdracht op 1 januari 2024 kan plaatsvinden. Meer informatie over de collectieve waardeoverdracht ontvangt u van ons in een volgende nieuwsbrief.

Het bestuur is verheugd dat na een intensieve periode en na gedegen onderzoek de collectieve waardeoverdracht nu kan worden uitgevoerd. We zijn prima op schema om de collectieve waardeoverdracht van het pensioenfonds naar HNPF aan het einde van dit jaar volgens plan te laten plaatsvinden.

Xerox

Xerox is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 746 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 28 actieve bijdragers en 2.447 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 2%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Xerox
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer