Zelfstandigen Bouw dagvaardt BPF Schilders en de Nederlandse Staat

Zelfstandigen Bouw

28 november 2017

Zelfstandigen Bouw heeft een dagvaarding uitgebracht tegen het pensioenfonds voor Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders). De belangenvereniging voor zzp’ers in de bouw verzet zich tegen de verplichte deelname aan het pensioenfonds. Op 10 januari 2018 wordt de rechtszaak aanhangig gemaakt.

Een eerdere poging tot bemiddeling, geïnitieerd door het ministerie van Sociale Zaken, liep niet uit op een acceptabel resultaat. “Daarom vragen wij nu aan de rechter een einde te maken aan die verplichte deelname”, aldus voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Volgens Zelfstandigen Bouw wil een meerderheid van de zelfstandige schilders af van de verplichtstelling voor aansluiting bij het pensioenfonds. Schilders zijn namelijk de enige zelfstandigen voor wie een verplichtstelling geldt.

Voorzitter Charles Verhoef houdt de deur open voor bemiddeling. “Wij hebben al weer drie weken geleden voorgesteld een mediator aan te wijzen en voor die rol ook twee personen voorgedragen. Tot op heden heeft noch BPF noch de Staat gereageerd. Het is nu aan hen om in beweging te komen. Als zij willen dat er voor januari een oplossing ligt, moeten zij nu actie ondernemen.”

Klik hier voor de factsheet van het pensioenfonds.

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 6745M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 28253 actieve bijdragers en 35424 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €167 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 3%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: persbericht website, 24 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer