Zelfstandigen Bouw daagt Staat en BPF Schilders voor de rechter

BPF Schilders

7 september 2017

Belangenvereniging voor zzp’ers in de bouw, Zelfstandigen Bouw, daagt zowel de Nederlandse Staat als het pensioenfonds voor Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) voor de rechter. Zo bericht de organisatie op haar website. De verplichte deelname voor zelfstandigen is onder meer in strijd met het kartelverbod, volgens voorzitter Charles Verhoef.

Zelfstandigen Bouw verzet zich tegen het feit dat zelfstandige schilders de enige zzp’ers zijn die verplicht zijn zich aan te sluiten bij een BPF. Uit een enquete onder de leden volgt dat een meerderheid af wil van deze verplichtstelling. Zij willen, net als andere zzp’ers, zelf kunnen kiezen hoe en waar het pensioen wordt opgebouwd.

De belangenvereniging heeft, naar eigen zeggen, geprobeerd samen met BPF Schilders tot een oplossing te komen. Dit heeft niet geleid tot een acceptabel resultaat. ““Nu is het tijd voor gerechtelijke stappen.”, aldus voorzitter Verhoef. De Nederlandse Staat wordt ook betrokken in de procedure, aangezien zij de verplichtstelling vaststelt. “Twee jaar geleden heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken dat nog eens bekrachtigd”.

Enkele honderden zelfstandige schilders hebben  zich intussen aangesloten bij de juridische procedure. Zelfstandigen Bouw is voornemens om de betaalde premie van voorgaande jaren terug te vorderen, wanneer de rechter haar in het gelijk stelt.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 6745M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 28253 actieve bijdragers en 35424 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €167 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 3%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is PGGM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: bericht website, 5 september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer