Zoetwarenindustrie: 2017 zal in het teken staan van een eventuele fusie met Bakkers

Zoetwarenindustrie

14 juni 2017

Uit het jaarverslag 2016 van Zoetwarenindustrie blijkt dat de aandacht van het fonds in 2017 uitgaat naar een mogelijke fusie met Bakkers Pensioenfonds: “Het komende jaar zal bestuurlijk onder andere aandacht gegeven worden aan de oriëntatie op een mogelijke fusie met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een mogelijkheid bieden voor een fusie van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, met gescheiden vermogens. Dit biedt ons wellicht een mogelijkheid deze fusie mogelijk te maken.”

De redenen voor de fusie die in het jaarverslag worden genoemd zijn de toegenomen complexiteit van wet- en regelgeving, het toegenomen tijdsbeslag van bestuurders, de continuïteit van bestuursorganen en toenemende uitvoeringskosten. Daarnaast beogen beide partijen lagere uitvoeringskosten per deelnemer. Verder zien beide fondsen op basis van de kamerbrief van staatssecretaris Klijnsma d.d. 22 december 2016 mogelijkheden om de fusie verder te onderzoeken.

Tot slot laat het fonds weten al een aantal belangrijke stappen te hebben gezet: “In de samenwerking met het Bakkers Pensioenfonds is al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben inmiddels beide fondsen dezelfde uitvoerder, dezelfde fiduciair beheerder en dezelfde risicomanager. Ook wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring op beleggingsgebied.” Het gaat hierbij om uitvoerder TKP, fiduciair manager NN IP en risicomanager ORTEC.

Klik hier voor de factsheet van Zoetwarenindustrie.

Zoetwarenindustrie is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 3264M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 8859 actieve bijdragers en 9937 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €257 per deelnemer en de totale beleggingskosten 53bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Klik hier voor de factsheet van Bakkersbedrijf.

 

Bronnen: Zoetwarenindustrie jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer