Pensioenuitvoering United Pensions naar Dion Pensioen Services

7 February 2022

United Pensions (gevestigd in Brussel) en Dion Pensioen Services (gevestigd in Hardenberg) hebben een intentieverklaring getekend om de pensioenuitvoering van United Pensions met ingang van 1-1-2023 door Dion Pensioen Services te laten verzorgen.

United Pensions heeft, naar aanleiding van het besluit van InAdmin / RiskCo om met de uitvoering te stoppen ultimo 2022, na een selectietraject gekozen voor Dion Pensioen Services, onderdeel van de Dion Groep. Het gebruik van AxyLife en de mogelijkheden om daarin met toekomstbestendige en geüniformeerde modellen te werken, gecombineerd met een hoog STP-gehalte, was hierin een belangrijke factor.

De implementatie van de regelingen (DB, CDC, DC) is gestart en deze worden in 2022 in AxyLife ingeregeld voor de aangesloten werkgevers/fondsen. Hierbij is rekening gehouden met ruimte voor nieuwe instroom.

Source: United Pensions
Multiple reports with cicle diagram and text

About Exelerating

The Exelerating platform helps you to gain relevant insights into € 6,000+ billion of European institutional assets. We do this by tracking and analysing thousands of public sources of data.

Learn more