ABN AMRO Pensioenfonds onderzoekt mogelijkheden APF

TDV

20 juli 2017

Na een eerste verkenning in 2015 heeft het bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds in 2016 de mogelijkheid onderzocht om het pensioenfonds om te vormen tot een APF. Het bestuur wil namelijk in de toekomst verschillende, nieuwe pensioenregelingen kunnen uitvoeren door middel van een APF ervaring opdoen met de uitvoering van zulke regelingen. “Uit oogpunt van toekomstbestendigheid vond het pensioenfonds dit belangrijk”, aldus het jaarverslag 2016.

Na uitvoering van het onderzoek heeft het bestuur besloten het fonds (nog) niet om te vormen tot een APF. Dit zou niet het belang van de belanghebbenden bij het pensioenfonds dienen. Daarnaast is op grond van wet- en regelgeving een APF niet langer nodig voor de uitvoering van een individuele pensioenregeling. Daar wil het fonds namelijk ook ervaring in opdoen. Het bestuur sluit niet uit dat uiteindelijk individuele en collectieve regelingen in een OPF zullen worden uitgevoerd. Het bestuur is voornemens eind 2017 opnieuw te beoordelen of een omvorming van het pensioenfonds in een APF toegevoegde waard heeft.

Klik hier voor de factsheet van fonds, verrijkt met gegevens uit het jaarverslag 2016.

ABN AMRO BANK is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 26240M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 19171 actieve bijdragers en 26053 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €161 per deelnemer en de totale beleggingskosten 17bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 123% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer