ABN Amro Pension Services stopt met uitvoering aanvullende pensioenregeling Pensioenfonds Robeco

6 september 2023

ABN AMRO Pension Services (AAPS) heeft aangekondigd dat zij stopt met de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen voor al haar klanten. Sinds 2020 is AAPS, in opdracht van het Pensioenfonds Robeco, de administrateur van de aanvullende regelingen. Voor die tijd was de uitvoerder Flexioen (Robeco).

Pensioenfonds Robeco gaat op zoek naar een andere uitvoerder. Samen met de werkgever onderzoekt het pensioenfonds wat de beste oplossing is voor het onderbrengen van de aanvullende regelingen. Uiterlijk medio 2024 moeten de regelingen omgezet/overgebracht zijn naar een nieuwe uitvoerder. Wij verwachten eind dit jaar alle deelnemers uitgebreid te informeren over de gekozen oplossingen.

De pensioenregeling van Robeco bestaat uit een basisregeling voor iedereen en twee aanvullende regelingen (bruto en netto regeling) voor collega’s met een salaris boven € 87.302 en € 128.810 (2023). Het betreft hier alleen de uitvoering van de aanvullende regelingen. Een aantal deelnemers heeft ook nog een prepensioenregeling. Deze regeling is gesloten sinds 2006.

Robeco

Robeco is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 828 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 793 actieve bijdragers en 333 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 1%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 150.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Robeco
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer