Aegon Nederland stapt uit palmolie

1 oktober 2018

AEGON publiceert op haar website:

“Investeren in palmolieproductie is een controversiële kwestie. Nog steeds wordt de sector in verband gebracht met ontbossing, landroof, mensenrechtenschendingen en klimaatverandering. Tropisch regenwoud verdwijnt en maakt plaatst voor een monocultuur van palmolieplantages met onder meer veel negatieve gevolgen voor de biodiversiteit.

Deze negatieve factoren hebben ons doen besluiten om onze beleggingen in palmolieproducenten per heden te verkopen. Deze investeringen waren het gevolg van een passieve investeringsstrategie die wij nu aanpassen om deze bedrijven uit te sluiten. Tegelijkertijd beseffen we ons terdege dat palmolie wijdverbreide toepassingen heeft in ons dagelijks leven. Sommige minder nuttig dan andere, maar in ieder geval substantieel en relatief doelmatig en goedkoop. We zullen dan ook waar mogelijk initiatieven om te komen tot verbeteringen blijven ondersteunen.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer