Altis aangesteld als nieuwe beleggingsadviseur TDV

TDV

18 juli 2017

Stichting Pensioenfonds TDV heeft Altis AG, een dochtermaatschappij van NN Investment Partners (NNIP), verkozen tot haar nieuwe beleggingsadviseur. Dit bericht het fonds in haar nieuwsbrief voor Juli/Augustus. Het bestuur geeft aan dat dit mede komt omdat “TDV behoefte heeft aan een robuustere ondersteuning ten aanzien van het selecteren en monitoren van beleggingsfondsen”.

In het bericht wordt ook vermeld dat TDV in 2016 een beleggingsresultaat van 7,9% heeft behaald, wat hoger lag dan het rendement van de strategische norm (6,7%). Dit kwam mede door rendement op aandelen en omdat er vanwege renteafdekking werd geprofiteerd van de daling van de rente. Het rendement op vastgoed was in 2016 negatief, wat resulteerde in het besluit tot verkoop van het directe vastgoed in beheer van het fonds.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

TDV is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 523M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 961 actieve bijdragers en 2899 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €128 per deelnemer en de totale beleggingskosten 54bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie.

Bron: http://www.sptdv.nl/images/44/4144.pdf

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer