Anthos Fund & Asset Management stelt haar beleggingsplatform open voor andere, waardengedreven vermogensbezitters.

13 mei 2022

Anthos Fund & Asset Management publiceert op haar website:

Anthos Fund & Asset Management (Anthos), dat haar diensten al bijna 100 jaar exclusief verleent aan de familie Brenninkmeijer, hun filantropische instellingen en de aan de groep verbonden pensioenfondsen, stelt haar beleggingsplatform open voor derden om haar kapitaal te bundelen met dat van andere, door waarden gedreven vermogensbezitters. De nieuwe strategie is gericht op het versnellen van de transitie naar een meer duurzame, rechtvaardige en eerlijke samenleving door de vermogensbeheercapaciteiten van Anthos aan te bieden aan gelijkgestemde asset owners.

Anthos gelooft dat het bereiken van zowel lange termijn financiële waarde voor haar cliënten als de hoogst mogelijke ESG-beleggingsdoelen hand in hand gaan. Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door toegang te bieden tot de beste duurzame vermogensbeheerders wereldwijd via de fund-of-fund strategieën van Anthos, of via haar jarenlange expertise op het gebied van fiduciair management.

Jacco Maters, CEO van Anthos, zegt: “Anthos streeft naar waardecreatie op de lange termijn, met aandacht voor duurzaamheid, menselijke waardigheid en goed ondernemerschap. Sinds de oprichting in 1929 heeft Anthos met haar beleggingsaanpak gestreefd naar een balans tussen financieel rendement en maatschappelijke impact. De dubbele wereldwijde crises van klimaatverandering en toenemende maatschappelijke ongelijkheid vereisen langetermijninvesteringen op een enorme schaal. Daarom stellen wij ons beleggingsplatform open voor vermogensbezitters die de waarden en ambities van Anthos delen, in de hoop onze beleggingen op te schalen en echt een verschil te maken.”

Anthos is een wereldwijde leider in het leveren van holistische, waardengedreven vermogensbeheerdiensten en biedt gespecialiseerde investeringsmogelijkheden op het gebied van aandelen, vastrentende waarden en private markets, naast multi-asset impactstrategieën en fiduciair management.

De Multi-Asset Impact Strategy van Anthos is een actief beheerde beleggingsaanpak die is ontworpen voor professionele beleggers die nieuw zijn of al bekend zijn met impact investing, maar die geen concessies willen doen qua financieel rendement of impact potentieel. Anthos investeert in veel beleggingscategorieën, onder andere via aandelen-impactstrategieën die systeemveranderingen teweeg kunnen brengen, maar ook middels private equity-impactstrategieën die onderbediende gemeenschappen op basisniveau helpen. De Multi-Asset Impact Strategy kan ook beleggen in green/sustainable bonds en real (estate) assets, wat leidt tot een gediversifieerde portefeuille en ervoor zorgt dat deze ‘all-weather’ is, ofwel beter bestand tegen marktschokken.

Het Impact Investing Fund is een voorbeeld van de Multi-Asset Impact Strategy en betreft een ‘Artikel 9’-fonds. Dit is de hoogste, ‘donkergroene’ ESG-aanduiding onder de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) van de EU. Het fonds is ook afgestemd op de Sustainable Development Goals, vertaald in specifieke belegbare thema’s voor de strategie: demografische verandering; armoedebestrijding; klimaatbestendigheid; water, sanitaire voorzieningen en hygiëne; en financiële inclusie. Deze thema’s sluiten op hun beurt weer aan bij de waarden van Anthos: duurzaamheid, menselijke waardigheid en goed ondernemerschap.

Dimple Sahni, Managing Director, Impact Fund Portfolios, bij Anthos voegt toe: “Wij richten ons op drie verschillende lagen: de economie, de samenleving en de biosfeer. Het gaat erom bedrijven te stimuleren hun gedrag te veranderen en maatschappelijk verantwoorde ondernemers te worden, en ervoor te zorgen dat dit gebeurt in lijn met onze eigen waarden. Momenteel bestaat er niet zoiets als een ‘Impact Benchmark’, alles wordt eigenhandig gerapporteerd. Ik hoop echter dat de ‘financiële’ strategische assetallocatie en de ‘impact’ assetallocatie van beleggingen snel samen zullen lopen om echte integratie te realiseren in de portefeuilles van gelijkgestemde asset owners.”

Boudewijn Beerkens, CEO van COFRA, zegt: “Alle COFRA-onderdelen streven ernaar om een ‘force for good’ in de wereld te zijn – een leidend principe dat al zes generaties lang kenmerkend is voor de activiteiten van de familie Brenninkmeijer bedrijfseigenaren. Door middel van onze investeringen en bedrijvenportfolio willen wij onze mogelijkheden uitbreiden om een positieve impact in de wereld te hebben. Door Anthos open te stellen voor kapitaal van derden, bundelen wij onze krachten met anderen die net zo gemotiveerd zijn als wij. Het mes snijdt aan twee kanten: wij bundelen kapitaal om impact te creëren en tegelijkertijd worden wij blootgesteld aan de ‘best practices’ van andere gelijkgestemde vermogensbezitters. Dat helpt ons als groep om de lat steeds hoger te leggen wat onze ambities betreft, in een tijd waarin de wereld en de markten zeer snel veranderen.”

Source: Anthos AM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer