Pensioenfonds provisum evalueert fiduciair manager Anthos

27 juni 2023

Provisum publiceert in het jaarverslag 2022:

Relatie met AFAM n.a.v. meetmoment Q2 2022

De Raad constateert dat het Bestuur in 2022 opnieuw veel aandacht heeft besteed aan de strategische risico’s en de verbeterpunten in de uitbesteding van het fiduciair vermogensbeheer. Het evaluatiemoment heeft geresulteerd in verdere aanscherping van de afspraken. De Raad heeft zich ook zelf in een gesprek met de fiduciair laten informeren over de strategie. De Raad heeft vastgesteld dat dit onderwerp voldoende aandacht krijgt van het Bestuur en dat het Bestuur afdoende mitigerende maatregelen heeft genomen.

Provisum

Provisum is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 1.371 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 2.262 actieve bijdragers en 2.901 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 3%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 149.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Anthos en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Provisum
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer