Provisum: Beeindiging regelingen bij ABN AMRO Pension Services

4 juni 2024

Provisum publiceert op zijn website:

Met ingang van 1 juli 2024 wijzigen de excedent- en vrijwillige aanvullende pensioenregeling.

De premies voor de excedent- en vrijwillige aanvullende pensioenregelingen, worden gestort op een beleggingsrekeningen bij ABN AMRO Pension Services (AAPS). AAPS heeft aangegeven deze pensioenregelingen met ingang van 1 juli 2024 niet langer te willen uitvoeren.

Alle betrokkenen voor wie premie betaald wordt voor deze regelingen zijn op 30 mei 2024 persoonlijk geinformeerd.

Provisum

Provisum is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 1.421 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.317 actieve bijdragers en 2.931 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 7%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 143.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Anthos en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Provisum
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer