Beleggingsrendement 2021 van Mhpf: 3,9%

In 2021 zette het economisch herstel door tegen een achtergrond van een historisch lage rente. Die rente begon in de tweede helft van het jaar wel op te lopen, net als de inflatie.

Veel bedrijven konden door logistieke problemen minder leveren dan hun klanten vroegen. Op wat ze wel verkochten konden ze daardoor vaak meer winst maken, wat hun koersen opstuwde. Nog belangrijker was dat beleggers bang waren dat hun obligaties minder waard werden bij een stijgende rente. Ze verschoven naar aandelen en dat joeg de aandelenkoersen op.

Die effecten bij elkaar opgeteld zorgden voor een rendement op de aandelenportefeuille van Mhpf van 28,7%. Andere risicovolle beleggingen rendeerden ook goed, maar minder extreem. Vastgoedfondsen werden 11,6% meer waard en high yield obligaties boekten 4,0% rendement.

De returnportefeuille presteerde met in totaal 20,5% rendement beter dan de benchmark. Mhpf belegde in 2021 meer in de returnportefeuille dan voorgaande jaren en zal dat ook in 2022 weer doen. De totale portefeuille loopt daardoor iets meer risico, maar de rendementsverwachting verbetert tegelijkertijd. Mhpf bracht ook de blootstelling aan bedrijven die veel CO2 uitstoten, terug. Zo loopt de portefeuille minder risico in de energietransitie en wordt die minder geraakt door stijgende olie- en gasprijzen.

De matchingportefeuille, die vooral de dekkingsgraad beschermt, versloeg de benchmark, maar daalde wel 7,9% in waarde als gevolg van de rentestijging. Binnen deze portefeuille realiseerden alleen woninghypotheken een positief rendement. De afdekking van het renterisico stond eind 2021 op 58,2%, bijna gelijk aan 2020.

Met 3,9% rendement over de totale portefeuille versloeg Mhpf de benchmark (+1,8%).

In de laatste vijf jaar maakte de Mhpf portefeuille gemiddeld 6,5% rendement per jaar tegenover 6,2% voor de benchmark.

Mediahuis Nederland

Mediahuis Nederland is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.428 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.085 actieve bijdragers en 1.767 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top