Bestuur Heijmans Pensioenfonds neemt besluit tot opheffing pensioenfonds

12 april 2019

Heijmans publiceert op haar website:

“Het zeker stellen van de pensioenen van alle deelnemers en toenemende regeldruk zijn voor het bestuur redenen geweest om de activiteiten van het pensioenfonds vanaf 2018 gefaseerd af te bouwen.

In 2018 heeft het bestuur de pensioenen veilig gesteld door deze in herverzekering te geven bij Zwitserleven. Het pensioenfonds bleef hierbij wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling.

De toenemende regeldruk leidt al enige jaren tot stijging van de kosten. De toenemende kosten verhouden zich niet tot de omvang van het pensioenfonds. En dit terwijl al jaren geen nieuwe deelnemers toetreden en geen verdere pensioenopbouw plaatsvindt voor de deelnemers. Daardoor neemt het aantal deelnemers af en worden de kosten relatief gezien steeds hoger.

Het bestuur is op grond van de wetgeving verplicht bij het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds advies te vragen over de liquidatie van het pensioenfonds. Deze adviesaanvraag is inmiddels ingediend.”

Fondsprofiel Heijmans:

Heijmans is een OPF met eind Q4 2018 een belegd vermogen van € 215 Mil waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 0 actieve bijdragers en 499 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2018 een rendement van 0%. Eind Q4 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100%. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Zwitserleven

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer