Heijmans Pensioenfonds bezint zich op de toekomst

Heijmans

25 april 2017

Heijmans Pensioenfonds, uitvoerder van de pensioenregeling van het gelijknamige constructiebedrijf, laat in haar nieuwsbrief van maart 2017 weten zich te bezinnen op de toekomst van het fonds: “Het bestuur ervaart een steeds grotere druk vanuit wetgeving en toezichthouders; zij maken nauwelijks onderscheid tussen het beheren van een klein of groot fonds en stellen hoge eisen. De uitvoeringskosten van het pensioenfonds zijn in 2016 daardoor al gestegen en zullen de komende jaren nog verder stijgen, Het bestuur bezint zich daarom op de toekomst van het pensioenfonds.” Het bestuur benadrukt daarbij dat Heijmans met een belegd vermogen van circa €215 miljoen een relatief klein fonds is.

Dit jaar zal het fonds onderzoeken wat de beste optie voor de deelnemers is; het fonds in de huidige vorm voortzetten of een andere wijze van uitvoering: “Bij dit laatste moet gedacht worden aan het overbrengen van de pensioenaanspraken naar een andere uitvoerder, zoals een verzekeraar of een algemeen pensioenfonds.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Heijmans is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 215M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 0 actieve bijdragers en 423 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €969 per deelnemer en de totale beleggingskosten 48bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -5%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 109% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: http://www.heijmanspensioenfonds.nl/Portals/15/Nieuwsbrief%20maart%202017%20scan.pdf?ver=2017-04-24-113447-103

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer