Bestuur PDN krijgt externe voorzitter

30 mei 2023

De huidige bestuursvoorzitter van PDN, Edith Schippers, bereikt binnenkort het einde van haar verlengde bestuurstermijn. Haar opvolger zal voor het eerst niet intern worden geworven, maar extern worden aangetrokken. Deze wijziging houdt verband met de ontwikkeling van PDN door de jaren heen. Eerder was PDN het ondernemingspensioenfonds voor de medewerkers van DSM in Nederland. Dat is inmiddels al lang niet meer zo. Door de jaren heen hebben bedrijfsonderdelen van DSM die zijn verkocht zich ook bij het fonds aangesloten. Inmiddels verzorgt PDN de collectieve pensioenregeling voor 16 ondernemingen, waaronder dsm-firmenich.

De samenstelling van het bestuur blijft – zoals dat heet – paritair. Dat wil zeggen dat er vier bestuursleden zijn die via de werkgevers worden voorgedragen, twee bestuursleden worden via de Centrale Ondernemingsraad voorgedragen en twee bestuursleden worden gekozen door de gepensioneerden. Om de pariteit in evenwicht te houden, wordt de werkgeverszetel weer ingevuld. Om uitdrukking te geven aan de veranderde samenstelling van het fonds, heeft het bestuur de aangesloten ondernemingen, zijnde niet DSM, gevraagd iemand voor te dragen.

Zodra bekend is wie de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuurslid worden, maken we dit bekend.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 6.983 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 5.670 actieve bijdragers en 12.913 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 1%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 127.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer