Bestuurswissel bij PDN

3 maart 2023

PDN publiceert op zijn website:

Afscheid Rein Pikaart en welkom Arie Sonneveld

Rein Pikaart, bestuurslid van PDN namens de pensioengerechtigden en vicevoorzitter van het bestuur, heeft aangegeven tussentijds te willen terugtreden uit het bestuur. Per 31 maart 2023 sluit hij zijn bestuurslidmaatschap af. Tot die tijd zal er een zorgvuldige overdracht van zijn werkzaamheden plaatsvinden, zowel in het bestuur als in de commissies waarin hij participeerde. Het bestuur respecteert zijn besluit en is Rein de nodige dank verschuldigd voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het fonds in de afgelopen periode.

De beoogd opvolger van Rein in het bestuur is Arie Sonneveld. Arie was bij de verkiezingen in 2020 reeds verkozen als kandidaat namens de pensioengerechtigden-geleding. Hij is beschikbaar en gemotiveerd om de ontstane vacature in te vullen. Arie is inmiddels gestart met een gerichte pensioenopleiding voor bestuursleden om bij aantreden op alle aandachtsgebieden over geschiktheidsniveau A te beschikken. Hij is op 23 januari benoemd als aspirant-Algemeen bestuurslid en toehoorder in bestuursvergaderingen en in de commissie Beleggingen. Zodra hij zijn opleiding succesvol heeft afgerond, zal het bestuur hem benoemen als bestuurslid. Nadat vervolgens de Raad van Toezicht van PDN en toezichthouder DNB goedkeuring hebben verleend aan de benoeming, treedt deze formeel in werking.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 6.935 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 5.670 actieve bijdragers en 12.913 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -4%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: PDN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer