Bestuurswissel PDN: Piet Rennen en Wim Reinartz

24 december 2020

Op 8 december 2020 is Piet Rennen afgetreden als bestuurslid van PDN namens de werknemers. Hij is 9 jaar bestuurder geweest en heeft daarmee een indrukwekkende staat van dienst. Piet is vooral actief geweest in de beleggingscommissie van PDN.

Inmiddels is Piet in de verkiezingen verkozen als kandidaat bestuurder namens de pensioengerechtigden. Tegen deze achtergrond heeft het PDN bestuur hem op 16 december benoemd als aspirant-bestuurder. Op deze wijze kan Piet in de overbruggingsfase naar zijn beoogde formele terugkeer nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen in het fonds.

Wim Reinartz is op 8 december benoemd als bestuurslid voor PDN namens de werknemers. Hij volgt daarmee Piet Rennen op.
Wim is employment & reintegration specialist bij DSM en voorgedragen door de centrale ondernemingsraad.

Binnen het bestuur heeft Wim informatietechnologie als aandachtsgebied. Hij is daarnaast lid van de commissie pensioenen en communicatie.

We bedanken Piet voor zijn bijdrage en inzet voor ons pensioenfonds namens de werknemers en wensen Wim veel succes toe.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 7.454 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 6.284 actieve bijdragers en 13.100 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 1%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer