Bestuurswisselingen bij PDN

Aon Risk Solutions

3 april 2018

Pensioenfonds DSM Nederland publiceert op haar website:

“In het bestuur van PDN hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Atzo Nicolaï is op 31 december 2017 als voorzitter van het fonds afgetreden, maar zal actief blijven als bestuurslid van PDN.

Hans van Suijdam is op 28 maart 2018 benoemd als tijdelijk bestuurder en voorzitter van PDN, op voordracht van DSM Nederland. Hans van Suijdam is voormalig Executive Vice President DSM en voormalig voorzitter van Stichting Pensioenfonds Gist Brocades.

Geert-Jan Nieboer is met ingang van 28 maart 2018 teruggetreden als bestuurslid van PDN. Geert-Jan werd op 1 juli 2012 in het bestuur benoemd op voordracht van DSM Nederland. Als vertegenwoordiger van de werkgever heeft hij mede richting gegeven aan het fonds. Met name zijn expertise op beleggingsgebied was voor het bestuur van grote waarde. Na zijn aftreden als bestuurslid zal Geert-Jan aanblijven als technisch voorzitter van de Commissie Beleggingen en Financieel Risicomanagement (CBFR) van het fonds en als lid van de werkgroep Strategie & Governance.”

Fondsprofiel DSM Nederland:

DSM Nederland is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 7087 Mil waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 6513 actieve bijdragers en 8223 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €339 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer