BlackRock aangesteld als fiduciair adviseur van Pensioenfonds Meubel

Achmea

1 mei 2017

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven heeft BlackRock aangesteld als fiduciair adviseur, zo blijkt uit het persbericht dat is geplaatst op de website van Financial Investigator. Het pensioenfonds met een belegd vermogen van zo’n €3 miljard heeft voor de aanstelling eerst een intensief selectietraject gedaan. BlackRock gaat in haar nieuwe rol adviseren over het inrichten van de beleggingsportefeuille, waarbij rekening gehouden moet worden met toekomstige pensioenuitkeringen en actuele marktomstandigheden. Daarnaast zal zij het fonds helpen met het verder vormgeven en implementeren van het risicomanagementbeleid.

Rob van Dijk, uitvoerend bestuurder Pensioenfonds Meubel, licht de keuze voor BlackRock toe: “Het aanstellen van BlackRock als fiduciair adviseur is een gevolg van onze wens om onze grip op onze vermogensbeheerportefeuille te verstevigen. Gezien de kennis en ervaring van het Nederlandse team van BlackRock en het gebruik van BlackRock’s risicosysteem Aladdin, hebben wij er alle vertrouwen in dat zij ons hierbij kunnen helpen, om zo onze lange termijn pensioenambitie te kunnen blijven waarmaken.”

Gerben Schreurs en Donné Hendrick van BlackRock Nederland zijn blij met de aanstelling: “Wij zijn zeer verheugd Pensioenfonds Meubel te mogen verwelkomen als nieuwe opdrachtgever. Wij zijn trots dat zij onze kwaliteiten op strategisch beleggingsbeleid herkennen en de toegevoegde waarde zien van Aladdin bij het inzichtelijk maken van beleidskeuzes. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een zeer vruchtbare samenwerking.”

Klik hier om naar de factsheetpagina van Exelerating te gaan.

Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 3026M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 16201 actieve bijdragers en 23492 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €140 per deelnemer en de totale beleggingskosten 50bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -3%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is SEI en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.financialinvestigator.nl/nieuws/20170426-pensioenfonds-meubel-stelt-blackrock-aan-als-fiduciair-adviseur

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer