Bpf-Gil verandert naam in Bpf Foodservice & krijgt akkoord aanpassing verplichtstelling

28 februari 2017

Per 1 februari 2017 heeft Bedrijfstakpensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen (Bpf-Gil) haar naam veranderd in Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen (Bpf Foodservice), waardoor duidelijkheid wordt gecreëerd over welke bedrijven verplicht aangesloten moeten zijn bij het fonds; groothandels voor de foodservice én groothandels in de levensmiddelen. Daarnaast heeft het Ministerie van Sociale Zaken onlangs de wijziging van de verplichtstelling goedgekeurd.

Met de ontwikkelingen, hoopt het fonds groei te creëren en kosten te drukken: “Het afsluiten van de mantel CAO én de naamswijziging zetten de deur open voor verdere groei. Met meer deelnemers verdelen we de kosten over meer personen. Daardoor dalen op termijn de kosten per deelnemer. Zo bereidt ons fonds zich voor op de toekomst. De eerste nieuwe aansluitingen zijn inmiddels een feit, waaronder Hanos per 1 januari 2016.”

Naast nieuwe aansluitingen, zijn er ook een aantal ondernemingen die juist niét meer onder de verplichtstelling vallen: “Een kleine groep werkgevers valt nu niet meer onder de verplichtstelling. Bpf Foodservice hoopt dat deze werkgevers toch vrijwillig bij het fonds aangesloten blijven. Vanuit het fonds is het absoluut niet de bedoeling om afscheid van ze te nemen. Zij passen nog altijd goed binnen het profiel van het fonds. Ondernemingen die mogelijk niet meer onder de verplichtstelling vallen ontvangen binnenkort een brief over wat de wijziging voor hen betekent en welke keuzes zij kunnen maken.”

Klik hier voor de factsheet van Bpf Foodservice.

Levensmiddelen groothandel is een BPFv met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 1281M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 11884 actieve bijdragers en 8317 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €204 per deelnemer en de totale beleggingskosten 31bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 2%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111% bedroeg. Het vermogensbeheer van het fonds wordt uitgevoerd door Robeco, State Street en Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bronnen:

https://www.bpffoodservice.nl/media/7322/nieuwsbrief-gepensioneerden-februari-2017pdf.pdf

https://www.bpffoodservice.nl/nieuws/2017/ministerie-akkoord-met-aanpassing-verplichtstelling/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer