BPF Waterbouw blijft voorlopig zelfstandig

BPF Waterbouw

12 juli 2017

Na onderzoek heeft het bestuur van Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw besloten dat deelnemers van het fonds het beste af zijn bij het eigen BPF. De laatste maanden heeft het bestuur onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om reeds opgebouwde pensioenrechten en ingegane uitkeringen elders onder te brengen. BPF Koopvaardij, Pensioenfonds PGB en BPF Bouw zijn tijdens dit onderzoek beoordeeld.

De belangrijkste criteria voor dit onderzoek waren de hoogte van de indexatie, potentiele risico’s voor kortingen, de serviceverlening naar deelnemers en werkgevers en toekomstbestendigheid van het fonds. Op grond van deze criteria heeft het bestuur het criterium pensioenresultaat als belangrijkste gekozen. Een ALM studie, uitgevoerd door Sprenkels en Verschuren, concludeerde dat voortzetting onder eigen BPF het beste mediaan pensioenresultaat op een 5 jaars en 15 jaars horizon oplevert, niet leidt tot initiële korting en de hoogste verwachte dekkingsgraad geeft.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Waterbouw is een BPFv met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1243M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 2949 actieve bijdragers en 5846 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €319 per deelnemer en de totale beleggingskosten 20bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 3%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. Het fonds voert zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie zelf uit.

Bron: http://www.sfwaterbouw.nl/servicemenus/servicealgemeen/service/n_i_e_u_w_s/v/article/2431

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer