BPFV: Wij stellen de overdracht van de pensioenen uit

20 december 2021

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw publiceert: ‘Wij lieten onze deelnemers en werkgevers eerder via onze website en onze (nieuws)brieven weten dat we alle pensioenen gaan overdragen aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Daarvoor hebben we toestemming nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die toestemming heeft vertraging opgelopen. Daardoor kunnen we de pensioenen niet op 1 januari 2022 overdragen.

Het bestuur is teleurgesteld dat het de pensioenen nog niet kan overdragen aan BPFV. De verwachting is dat DNB en SZW de toestemming in de loop van 2022 geven. Dan worden deelnemers en werkgevers zo snel mogelijk geïnformeerd over het vervolg.’

Houtverwerkende industrie

Houtverwerkende industrie is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 701 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 6.265 actieve bijdragers en 4.257 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.130 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 5.451 actieve bijdragers en 4.419 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer