Cor Spaans nieuwe uitvoerend bestuurder Pensioenfonds Essity

19 april 2024

Vanaf woensdag 15 april 2024 gaat Cor Spaans aan de slag als uitvoerend bestuurder Finance en Vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Essity. Hij wordt ook voorzitter van de Investerings Commissie. Cor volgt Mathijs van Gool op, die met pensioen is gegaan.

Cor Spaans (59 jaar) heeft ruime ervaring in de pensioenwereld en met vermogensbeheer. Sinds 2012 werkte hij als directeur van Stichting Pensioenfonds Campina. Ook was hij als bestuurslid en lid van de Raad van Toezicht actief bij diverse fondsen. Daarnaast werkte hij bij Deutsche Bank en SNS Bank, onder als corporate finance director en verantwoordelijke voor financierings- en beleggingsvraagstukken van Nederlandse multinationals.

In dienst van pensioenfonds

Als uitvoerend bestuurder komt Cor in dienst van het pensioenfonds, net als uitvoerend bestuurder Andre de Kraa. Het bestuur bestaat in totaal uit 5 niet-uitvoerende bestuursleden en 2 uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuursleden vertegenwoordigen de werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden. Een onafhankelijk voorzitter maakt het bestuur compleet.

Integer en daadkrachtig bestuurder

Voorzitter Jolanda van Rooij: “We zijn heel blij met de benoeming van Cor. In zijn vorige functies heeft hij bewezen een integer en daadkrachtig bestuurder te zijn. Hij heeft oog voor de belangen van de deelnemers en de andere belanghebbenden in het pensioenfonds. Ook beschikt hij over de kennis en kunde om ons fonds op een goede manier te begeleiden naar het vernieuwde pensioenstelsel.”

Essity

Essity is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 609 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.459 actieve bijdragers en 875 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 7%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Essity
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer