Danse Sonneveld nieuwe voorzitter pensioenfonds dierenartsen

20 januari 2022

Danse Sonneveld (37) is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van ons pensioenfonds. Ze volgt Hans Smit op, die na de voorzitterswissel nog een jaar betrokken blijft bij het fonds als bestuurslid. Danse Sonneveld kwam in 2020 in het bestuur van SPD, met als aandachtsgebieden risicomanagement en governance.

Ze is verder algemeen manager bij Dactari Dierenartsencoöperatie, een vereniging die ondersteunende diensten verleent aan dierenartsen. Onze nieuwe fondsvoorzitter doet ook promotieonderzoek naar redenen waarom afgestudeerde dierenartsen vrij snel na hun afstuderen stoppen met werken in de praktijk en welke steun zij ervaren van hun werkgever.

Meer functiewijzigingen

Hans van Gils wordt de nieuwe voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Hij neemt het stokje over van IJmert de Vries. Michiel Westerhof wordt in de plaats van IJmert secretaris en lid van de beleggingsadviescommissie. Deze functiewijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB).

Dierenartsen

Dierenartsen is een BRF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 1.890 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 4.357 actieve bijdragers en 1.866 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Pensioenfonds Dierenartsen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer