De heer Hulshof nieuw bestuurslid Pensioenfonds Hoogovens

9 oktober 2020

Hoogovens publiceert op haar website:

“De heer drs. R.E. Hulshof – Bink is toegetreden tot het bestuur.

Per 5 oktober 2020 is de heer drs. R.E. Hulshof – Bink RBA lid van het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens. Hiermee is de vacature binnen de geleding pensioengerechtigden vervuld.

Hij wordt tevens voorzitter van de Balans- en de beleggingscommissie (BBC).

Fondsprofiel Hoogovens:

Hoogovens is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 8,630 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 9,832 actieve bijdragers en 14,730 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -9.3%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer