Deelnemers Total Pensioenfonds Nederland (TPN) in grote meerderheid voor overgang naar Algemeen Pensioenfonds Stap

10 september 2021

Total Pensioenfonds publiceert: “Het bestuur van TPN heeft onlangs samen met de werkgevers, ondernemingsraden en de vakbonden hun voorkeur uitgesproken om de pensioenen vanaf 2022 onder te brengen bij Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap). Voordat we dit definitief kunnen maken, moeten er nog een aantal formele stappen gezet worden. Een referendum, een raadpleging van de deelnemers, is één van die formele stappen. Op 6 augustus is via een referendum per brief de voorgenomen overgang naar Stap voorgelegd aan de deelnemers.

Meerderheid stemt in met overgang naar Stap

Op 8 september 2021 heeft de telling plaatsgevonden op het Pensioenbureau. De telling is uitgevoerd door Alex van Schaik (Voorzitter en bestuurslid namens de werkgevers), Erik Keijzer (Secretaris en bestuurslid namens de werknemers) en Hans van Papenvelt (Hoofd Pensioenbureau). De telling is bijgewoond door de voorzitter van het verantwoordingsorgaan, Eric Cornelis.

De uitslag van het referendum is als volgt:

  • Aantal stembiljetten verstuurd 758
  • Aantal stembiljetten terug ontvangen 190
    • waarvan “eens met CWO en liquidatie” 178
    • waarvan “niet eens met CWO en liquidatie” 11
    • waarvan ongeldig 1

Met deze uitslag hebben dus ook de deelnemers ingestemd met de overgang naar APF Stap.

Overgang naar APF Stap betekent collectieve waardeoverdracht en liquidatie

De overgang naar Stap betekent een collectieve waardeoverdracht uitvoeren en daarna het liquideren van TPN. Bij een collectieve waardeoverdracht draagt TPN alle opgebouwde pensioenen en het vermogen in één keer en volledig over aan Stap. We verwachten dat dit per 1 januari 2022 zal zijn. Nadat de pensioenen en het vermogen zijn overgedragen rondt het bestuur van TPN alle lopende zaken af en zal daarna ophouden te bestaan. Dit proces noemen we liquidatie.”

TOTAL

TOTAL is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 578 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 735 actieve bijdragers en 475 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Total Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer