Delta Lloyd pensioenfonds gaat pensioenen in ‘eigen beheer’ uitvoeren

1 december 2016

Zo blijkt uit een interview met Rob van Mazijk, voorzitter van Delta Lloyd Pensioenfonds, dat vandaag werd gepubliceerd op de website van het fonds. De beslissing is het gevolg van de recente keuze van Delta Lloyd Leven om het product herverzekeren van pensioenen uit de markt te halen. Van Mazijk: ‘Door de lage rente is het verzekeren van onze huidige pensioenregeling zeer kostbaar geworden. Steeds minder ondernemingen kiezen voor deze oplossing. Om deze reden heeft Delta Lloyd Leven dit product uit de markt gehaald.’

Het pensioenfonds, nu nog volledig herverzekerd bij Delta Lloyd Leven, heeft besloten de pensioenen van (ex-) Delta Lloyd-medewerkers en pensioengerechtigden per 1 januari 2017 in eigen beheer te gaan uitvoeren. Dit vergroot de kans op indexatie van de pensioenen, maar de herverzekering vervalt. Van Mazijk: ‘We hebben laten doorrekenen dat de kans minimaal is dat we daardoor ooit moeten korten op de pensioenuitkeringen. Dat komt omdat we met een dekkingsgraad van 124% tot de vijf best gekapitaliseerde pensioenfondsen van Nederland behoren’. Van Mazijk is daarom van mening dat het geld voor garantie beter gebruikt kan worden voor indexatie.

Tot slot laat het fonds weten dat ter compensatie van het wegvallen van de herverzekering, Delta Lloyd eenmalig 15 miljoen euro aan het pensioenfonds stort. ‘Deze eenmalige storing van € 15 miljoen komt ten gunste van het vermogen van het pensioenfonds en dus ook voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Dit vermogen wordt voornamelijk gebruikt voor het verhogen van de pensioenen als er inflatie is.’

Delta Lloyd is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 2624M waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 4065 actieve bijdragers en 3437 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €306 per deelnemer en de totale beleggingskosten 14bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 0%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. Zowel het fiduciair managent als de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Delta Lloyd zelf.

Bron: https://deltalloydpensioenfonds.nl/actueel/we-gebruiken-de-jaarlijkse-garantiepremie-liever-voor-indexatie/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer