Pensioenfonds Delta Lloyd: Wijzigingen in het bestuur per 1 juli 2021

30 juni 2021

Pensioenfonds Delta Lloyd publiceert: “Het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds bestaat uit vijf mensen. Per 1 juli 2021 gaat er wat wijzigen in de samenstelling van het bestuur. In dit bericht leest u daar meer over.

De huidige voorzitter Liesbeth Galesloot gaat het bestuur per 1 juli 2021 verlaten. Liesbeth was vanaf 1 juli 2018 voorzitter van het bestuur. Haar rol van voorzitter wordt overgenomen door Najet Yacoubi die al langere tijd plaatsvervangend voorzitter was. Zij zal zich op een later moment voorstellen. Wij bedanken Liesbeth voor haar betrokkenheid, inzet en de kundige manier waarop zij het pensioenfonds heeft voorgezeten.

Tot 1 juli 2021 bestond het bestuur uit twee werkgeversbestuursleden, twee werknemersbestuursleden en één pensioengerechtigd bestuurslid. Vanwege het feit dat Delta Lloyd Pensioenfonds inmiddels een gesloten fonds is en daarom relatief veel gewezen deelnemers heeft, is besloten om één van de plekken van de werkgeversbestuursleden te vervangen door een plek voor een gewezen deelnemer. De plek die in het bestuur vrijkomt wordt daarom opgevuld door René Tuitert, die sinds kort aspirant bestuurslid was. René is gewezen deelnemer van het fonds. Wij heten René van harte welkom.”

Delta Lloyd

Delta Lloyd is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 3.892 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 2.029 actieve bijdragers en 3.713 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -4%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 124.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds Delta Lloyd
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer