Wisselingen Fiduciair Management in 2022

In 2022 is gepubliceerd dat € 20.8 miljard* aan pensioenvermogen van fiduciair manager gaat wisselen. Het leeuwendeel hiervan is toe te schrijven aan vermogen afkomstig van PGGM en BNP Paribas. Dit blijkt naar aanleiding van onderzoek op basis van de database van Exelerating.

*Pensioenfondsen die een wisseling in 2021 aankondigden, waarvan de wisseling in 2022 is geëffectueerd, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Niet alle wisselingen betreffen een integraal fiduciair mandaat.

Het jaar 2022

In 2022 hebben in totaal 10 pensioenfondsen ervoor gekozen om het pensioenvermogen bij een andere fiduciair manager onder te brengen of om te wisselen van uitvoeringsvorm. Indien er wordt gewisseld van uitvoeringsvorm stapt het pensioenfonds over naar een Algemeen Pensioenfonds (APF), een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) of verzekeraar.

Nieuwe fiduciair manager

In 2022 hebben vijf pensioenfondsen, verantwoordelijk voor € 20.4 miljard pensioenvermogen, aangekondigd (een deel van) de fiduciaire dienstverlening aan een nieuwe fiduciair manager toe te kennen. Bedrijfstakpensioenfonds Schilders heeft gekozen voor een volledig fiduciair management mandaat bij Kempen Capital Management. Het fiduciair beheer van ruim € 8.0 miljard gaat over van PGGM naar Kempen. Het ondernemingspensioenfonds van papierverwerker Smurfit Kappa Nederland heeft besloten in zee te gaan met Goldman Sachs/NN IP. In totaal zal € 800 miljoen door de nieuwe fiduciair manager beheerd worden.

Het gesloten pensioenfonds Atos heeft aangekondigd Russell als fiduciair ondersteuner in de arm te nemen. In totaal gaat het om een pensioenvermogen van € 2.3 miljard. Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ Pensioen) gaat met het fiduciair beheer – exclusief manager selectie – van BNP Paribas naar Achmea IM. Het gaat hier om een pensioenvermogen van € 5.6 miljard. Tot slot heeft KLM-Cabinepersoneel Kempen aangesteld om fiduciair beleggingsadvies te geven over een vermogen van circa € 3.7 miljard.

PGGM heeft besloten alleen nog het fiduciair beheer voor Zorg en Welzijn te willen doen. Zowel Smurfit Kappa als Schilders moesten derhalve noodgedwongen op zoek naar een nieuwe fiduciair manager. PGGM heeft naast PFZW geen ander pensioenvermogen meer onder fiduciair beheer.

Aansluiting bij BPF

In 2022 hebben twee fondsen, het bedrijfstakpensioenfonds in de Houtverwerkende industrie en het kleine ondernemingspensioenfonds Fracties, aangekondigd zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten. Het gaat om relatief kleine pensioenvermogens van in totaal € 0.9 miljard. Houtverwerkende industrie gaat over naar het bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas, waar Goldman/Sachs de fiduciair manager is.

Voor Goldman Sachs/NN IP blijft het fiduciair beheerd vermogen hetzelfde aangezien Houtverwerkende industrie fiduciair klant was van NN IP. Fracties heeft besloten zich aan te sluiten bij pensioenfonds PGB. Zowel de bestaande rechten als de nieuwe opbouw van de werknemers van Bunge Loders Croklaan zal bij pensioenfonds PGB plaatsvinden. De overgang levert pensioenfonds PGB een extra pensioenvermogen van € 200 miljoen op. PGB Pensioendiensten zal het fiduciair beheer van dit extra pensioenvermogen op zich nemen.

Overstap naar Algemeen Pensioenfonds

Daarnaast zijn er twee fondsen die de overstap maken naar een Algemeen Pensioenfonds. Roba, een klein pensioenfonds met een beheerd van vermogen van ongeveer € 200 miljoen, krijgt een eigen kring bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Roba was echter al fiduciair klant van Kempen CM dus er komt geen extra vermogen onder fiduciair beheer bij.

Blue Sky Group, het pensioenfonds van de medewerkers van de gelijknamige uitvoerder en vermogensbeheerder, heeft voor de bestaande pensioenrechten de keuze gemaakt voor het Apf van Centraal Beheer. Nieuw pensioen wordt opgebouwd in een DC-regeling van BeFrank.

Met de overdracht is € 100 miljoen belegd vermogen gemoeid en dat komt onder beheer van de fiduciair manager van Apf Centraal Beheer, Achmea IM.

Overgang naar verzekeraar

Tot slot het pensioenfonds A.C. Nielsen. Dit gesloten pensioenfonds heeft, na een intensief traject onder begeleiding van Willis Towers Watson, ervoor gekozen alle pensioenaanspraken en -rechten onder te brengen bij verzekeraar Zwitserleven. In totaal gaat het om een bescheiden vermogen van € 55 miljoen dat onder fiduciair beheer van Cardano/ACTIAM komt, de vermogensbeheerder van Zwitserleven.

Kempen CM

Vermogensbeheerder Kempen CM heeft in 2022 twee nieuwe fiduciaire mandaten aangekondigd. Het mandaat van Schilders, met een belegd vermogen van € 8.0 miljard, is tevens de grootste van alle aangekondigde mandaten van 2022. Het bedrijfstakpensioenfonds heeft, na een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject onder begeleiding van Montae, gekozen voor een volledig fiduciair management mandaat bij Kempen.

Pensioenfonds KLM Cabinbepersoneel heeft Kempen aangesteld als strategisch beleggingsadviseur voor het beleggingsbeleid en de verduurzaming van de portefeuille. Er is een duidelijke scheiding tussen advisering en uitvoering gemaakt wat de governance ten goede komt, aldus Mark-Jan Boes, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer van het pensioenfonds. Het gaat om strategisch beleggingsadvies over een belegd vermogen van € 3.7 miljard. Tot slot is door de transitie van pensioenfonds Roba naar Apf HNPF een bestaande pensioenfondsklant in de portefeuille gebleven, maar onder een andere noemer.

Achmea IM

Achmea Investment Management heeft een nieuw mandaat bekendgemaakt. Het gaat om een relatief groot mandaat van pensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ Pensioen) van ruim € 5.6 miljard. Het nieuwe mandaat van Achmea IM is de op één na grootste van 2022. Achmea IM neemt deze dienstverlening over van BNP Paribas AM. Reiniera van der Feltz, Uitvoerend Bestuurder bij SBZ Pensioen zegt daarover:

Achmea IM is al de operationeel beheerder van onze Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling. We kiezen er nu voor om Achmea IM ook aan te stellen als fiduciair manager voor onze Middelloonregeling.

Het fiduciair mandaat van Zorgverzekeraars is feitelijk een gesplitste aangezien de manager selectie door Russell wordt uitgevoerd. Russell Investments blijft de Manager of Managers rol vervullen.

Verder heeft er nog vermogensaanwas plaatsgevonden door de overdracht van de bestaande rechten van pensioenfonds Blue Sky Group naar het Apf van Centraal Beheer, waar Achmea IM de fiduciair manager is.

Russell

Russell heeft pensioenfonds Atos in 2022 als nieuwe klant verwelkomd. De vermogensbeheerder gaat de beleggingsstrategie over een vermogen van € 2,3 miljard verfijnen en daarbij zal gebruik worden gemaakt van de open-architectuur van het bedrijf. Tevens zullen de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen van het pensioenfonds door Russell in de beleggingsportefeuilles geïntegreed worden. Cristiaan Tromp is blij met de komst van Russell en zegt daar onder andere over:

“Na een competitief aanbestedingsproces zijn we verheugd Russell Investments aan te stellen als fiduciair manager voor ons pensioenfonds. De vermogensbeheerder heeft een lange staat van dienst op het gebied van onafhankelijke oplossingen en diensten op het gebied van fiduciair beheer…”.

Russell heeft naast Atos ook nog Zorgverzekeraars en Alliance als klant in de Nederlandse fiduciaire markt.

Goldman Sachs/NN IP

Voor Goldman Sachs/NN IP is er één nieuw mandaat en één verloren mandaat aangekondigd. Door de overgang van pensioenfonds Fracties naar pensioenfonds PGB is het fiduciair beheerd vermogen overgegaan naar PGB Pensioendiensten. Het gaat om een omvang van € 200 miljoen. Per saldo is er echter meer vermogen onder fiduciair beheer gekomen door het gepresenteerde nieuwe mandaat van Smurfit Kappa Nederland. Goldman Sachs/NN IP gaat voor het fonds beleggingsadvies geven over € 800 miljoen aan pensioenvermogen en tevens nemen ze het beheer van de renteafdekking op zich.

Met de overgang van Houtverwerkende industrie naar bedrijfstakpensioenfonds Vlakglas gaat de consolidering in de pensioenmarkt weliswaar rustig verder, maar voor het fiduciair beheerde vermogen maakt het geen verschil aangezien Houtverwerkende industrie een bestaande fiduciaire klant van Goldman/NN IP was.

PGB Pensioendiensten en Cardano/ACTIAM

Zowel PGB Pensioendiensten als Cardano/ACTIAM hebben nieuw pensioenvermogen onder fiduciair beheer verkregen. Het vermogen van PGB Pensioendiensten wordt door de overdracht van pensioenfonds Fracties met ruim € 200 miljoen aangevuld. In vergelijking met voorgaande jaren is het echter een rustig jaar voor PGB. Cardano/ACTIAM heeft door de overgang van de pensioenen van het gesloten pensioenfonds A.C. Nielsen naar verzekeraar Zwitserleven € 100 miljoen extra onder fiduciair beheer gekregen.

Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer