Wisselingen Fiduciair Management in 2020

Wisselingen Fiduciair Management 2020 | Exelerating

7 januari 2021

In 2020 is er aangekondigd dat € 11 miljard aan pensioenvermogen van fiduciair manager gaat wisselen. Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan pensioenfondsen die kozen om het in-house fiduciair management voor het eerst uit te besteden aan een commerciële partij. Dat blijkt na grondig onderzoek op de database van Exelerating.

Pensioenfondsen die een wisseling in 2019 aankondigen waarvan de wisseling in 2020 is geëffectueerd, zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Het jaar 2020

In 2020 hebben in totaal negen pensioenfondsen ervoor gekozen om het pensioenvermogen bij een andere fiduciair manager of bij een APF onder te brengen.

Van in-house naar commercieel beheer

Van de in totaal negen wisselingen zijn er drie pensioenfondsen die vóór de aankondiging het fiduciair management zelf uitvoerden. Deze drie pensioenfondsen hebben samen een belegd vermogen van € 9,4 miljard en zijn verantwoordelijk voor 85% van het totaal belegd pensioenvermogen dat van fiduciair beheerder gaat wisselen.

APF wisselingen

De overige zes wisselingen zijn het gevolg van de overstap van of naar een algemeen pensioenfonds (APF). Ondanks dat deze groep meer pensioenfondsen bevat, is het totaal vermogen (€ 2,5 miljard) een stuk kleiner. Dat komt omdat de pensioenfondsen die overstappen van of naar een APF vaak relatief “kleine” pensioenfondsen zijn.

Een aantal van deze pensioenfondsen blijft bij dezelfde fiduciair manager ondanks dat ze wisselen van uitvoeringsvorm naar een APF.

Grafiek dat visueel de wisselingen van fiduciair management in Nederland in 2020 weergeeft. Links zie je de voormalig beheerder en het pensioenfonds in een lijn lopen naar de nieuwe beheerder. De bescheven beheerders zijn Achmea IM, Kempen CM en NN IP. De genoemde pensioenfondsen zijn B&S, NIBC, TrueBleu, Grontmij, Medewerkers Apotheken, Openbare Apothers en SNS Reaal Groep.
* Het gaat hierbij om een deel van de fiduciaire dienstverlening die naar Achmea IM is gegaan.
** ACTIAM is in het jaarverslag 2019 van OPF SNS Reaal Groep genoemd als “de algemeen vermogensbeheerder” en Cardano: “de financieel balansrisicomanager en de vermogensbeheerder voor de Lange Duratieportefeuille”.

Achmea IM

In 2020 is er aangekondigd dat er € 5,7 miljard aan nieuw fiduciair beheerd pensioenvermogen naar Achmea Investment Management gaat. Dit vermogen is afkomstig van 3 verschillende pensioenfondsen, waarvan één via het Centraal Beheer APF en twee via nieuwe fiduciaire mandaten.

De twee gewonnen mandaten van Achmea IM zijn afkomstig van pensioenfonds Medewerkers Apotheken (€ 3,6 miljard) en pensioenfonds Openbare Apothekers (€ 2,0 miljard). Beide pensioenfondsen voerden het fiduciair management vóór de aankondiging zelf uit.

Het overige belegd vermogen is van Kring multi client Primo (€ 259 miljoen), afkomstig van APF Volo. PGGM heeft eind 2018 besloten de samenwerking met Volo stop te zetten. Dit resulteerde in de overstap van multi client kring Primo naar Centraal Beheer APF en multi client kring Secundo naar Het nederlandse pensioenfonds.

NN investment partners

In 2020 is er aangekondigd dat er € 4,8 miljard aan fiduciair beheerd pensioenvermogen naar NN investment partners (NNIP) gaat. Een deel van dit vermogen (€ 0,89 miljard), verkregen via De Nationale APF, zat al onder het beheer van NNIP en is dus niet “nieuw”.

SNS Reaal groep

Het grootste pensioenfonds dat in 2020 heeft gekozen voor een commercieel fiduciair manager is OPF SNS Reaal Groep. Het pensioenfonds, met € 4 miljard onder beheer, is per 1 september 2020 overgestapt van in-house fiduciair beheer naar NNIP. Aanleiding van de overstap is dat vermogensbeheerder ACTIAM niet is ingericht als fiduciair dienstverlener en hiertoe ook niet de ambitie heeft, aldus het persbericht.

Naast het fiduciair beheer zullen ook de risicoafdekkingen, uitvoering derivatentransacties en het LDI beheer door NNIP uitgevoerd worden. Deze taken werden hiervoor uitbesteed aan Cardano.

De Nationale APF

Het overige belegd vermogen is afkomstig van de overstap van twee pensioenfondsen naar de Nationale APF (het APF van NN). Pensioenfonds Trueblue (€ 474 miljoen) start een eigen kring binnen het APF en Pensioenfonds NIBC (€ 416 miljoen) sluit zich waarschijnlijk aan bij De Nationale APF Kring D.

Beide fondsen hadden het fiduciair beheer vóór de aankondiging ook al uitbesteed aan NNIP. De overstap naar de Nationale APF resulteert dus niet in “nieuw” fiduciair beheerd vermogen voor NNIP.

Kempen Capital Management

In 2020 is er aangekondigd dat er € 1,3 miljard aan nieuw fiduciair pensioenvermogen naar Kempen Capital Management gaat. Dit vermogen is afkomstig van 3 verschillende pensioenfondsen, allemaal verkregen via APF Het nederlandse pensioenfonds (HNPF).

Zo is per 1 juli 2020 het vermogen van Stichting Pensioenfonds Grontmij (€ 1,1 miljard) ondergebracht bij HNPF in een eigen kring.

Verder hebben multi client kring Secundo van Volo (€ 99 miljoen) en Stichting Pensioenfonds B&S (€ 75 miljoen) zich beiden aangesloten bij Collectiviteitkring 1 van HNPF.

Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer