Overeenstemming over overdracht Volo pensioenen

6 oktober 2020

Volo publiceert op haar website:

“Na uitvoerige besprekingen met andere pensioenfondsen en de betrokken sociale partners hebben we overeenstemming bereikt over de overdracht van de bij Volo pensioen opgebouwde pensioenrechten. Daarbij is gezocht naar een passend alternatief met lange termijnperspectief voor alle deelnemers. Hieronder ziet u wat van toepassing is:

Volo pensioen Nieuw pensioenfonds Overdrachtsdatum
Kring Primo
(voormalig St. Jan Huysman Fonds)
Centraal Beheer APF Kring DB Stabiliteit 2.0 1 november 2020, onder voorbehoud van goedkeuring DNB
Kring Secundo (basisregeling ORTEC International en Finance) Het nederlandse pensioenfonds Collectiviteitkring 1  1 oktober 2020
Kring Solo (excedentregeling ORTEC Finance en International) a.s.r. Pensioenen 1 oktober 2020

De deelnemers van kring Secundo en kring Solo worden door Volo pensioen per brief over de overdrachten geïnformeerd. Van de nieuwe pensioenfondsen ontvangen zij in oktober meer informatie over alle praktische zaken rondom het pensioen.

De deelnemers van kring Primo informeren wij zodra De Nederlandsche Bank de waardeoverdracht heeft goedgekeurd en de overdrachtsdatum definitief is. Tot aan de overdrachtsdatum blijft de pensioenopbouw doorgaan bij Volo pensioen. Op deze wijze waarborgen wij de pensioenen van de deelnemers.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer