Wisselingen Fiduciair Management in 2021

In 2021 is gepubliceerd dat € 19,9 miljard* aan pensioenvermogen van fiduciair managers gaat wisselen. Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan vermogen afkomstig van fiduciair beheerder AXA IM. Dat blijkt na grondig onderzoek op de database van Exelerating.

*Pensioenfondsen die een wisseling in 2020 aankondigen, waarvan de wisseling in 2021 is geëffectueerd, zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Het jaar 2021

In 2021 hebben in totaal 11 pensioenfondsen ervoor gekozen om het pensioenvermogen bij een andere fiduciair manager onder te brengen of om te wisselen van uitvoeringsvorm. Wanneer er wordt gewisseld van uitvoeringsvorm stapt het pensioenfonds over naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) of sluit het aan bij een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

* De wisseling van het vermogen van Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw naar Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV) heeft vertraging opgelopen, omdat het (nog) geen goedkeuring heeft van de DNB. Daarom is deze wisseling niet in de afbeelding opgenomen.

Wisselingen van fiduciaire mandaten

Het grootste deel van het pensioenvermogen dat wisselt van fiduciair manager wordt veroorzaak door het aanstellen van een nieuwe beheerder. In 2021 hebben “slechts” drie pensioenfondsen, verantwoordelijk voor € 9,5 miljard, aangekondigd het fiduciair mandaat aan een nieuwe fiduciair manager toe te kennen. Hieronder vallen onder andere Pensioenfonds Ahold Delhaize (€ 6,3 miljard) en Pensioenfonds Cosun (€ 1,1 miljard). Beide pensioenfondsen hadden voor de aankondiging hun fiduciair beheer uitbesteed aan AXA IM.

AXA IM gaf eerder in 2021 aan geen prioriteit meer te willen geven aan fiduciair beheer voor Nederlandse pensioenfondsen. Na de overstap van Pensioenfonds Ahold Delhaize en Pensioenfonds Cosun heeft de vermogensbeheerder geen fiduciair beheerd pensioenvermogen meer in Nederland.

Aansluiten bij BPF

Vier pensioenfondsen (Fluor Nederland, NEG Nederland, TNT Express en Wonen) hebben in het jaar 2021 aangekondigd om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit correspondeert met een belegd vermogen van € 6,5 miljard. In twee van deze gevallen (Fluor Nederland en NEG Nederland) is gekozen voor Pensioenfonds PGB. Dit levert Pensioenfonds PGB € 1 miljard aan extra pensioenvermogen op. PGB Pensioendiensten zal logischerwijs het fiduciair beheer uitvoeren voor dit additionele pensioenvermogen.

Overstap naar APF

De vier overige wisselingen (General Electric, ERIKS, Hewlett-Packard en Total) zijn het gevolg van de overstap naar een APF. In totaal heeft deze groep € 3,9 miljard aan belegd vermogen, waarvan het grootste deel (€ 2,4 miljard) afkomstig is van Pensioenfonds Hewlett-Packard.

De middeloonregeling van Pensioenfonds Hewlett-Packad wordt ondergebracht bij Centraal Beheer APF. De deelnemers die sinds 2010 pensioen opbouwen bij het pensioenfonds in de dc-regelingen, gaan over naar de PPI’s van ABN Amro en BeFrank. Voor de overstap voerde Pensioenfonds Hewlett-Packard het fiduciair beheer intern uit.

Achmea IM

In 2021 is er aangekondigd dat er € 9,8 miljard aan nieuw fiduciair beheerd pensioenvermogen naar Achmea Investment Management verhuist. Dit vermogen is afkomstig van drie verschillende pensioenfondsen, waarvan één via een nieuw fiduciair mandaat, één via APF Centraal Beheer en één via een collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds Vervoer.

Het nieuwe gewonnen fiduciair mandaat is dat van het Pensioenfonds Ahold Delhaize. Dit mandaat is tevens de grootste aangekondigde wisseling in 2021. Pensioenfonds Ahold Delhaize kondigde in maart aan om de overstap van AXA IM naar Achmea IM te maken. Het fonds bedient in totaal meer dan 90.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van ruim € 6,3 miljard.

Het tweede gewonnen mandaat is verkregen via Centraal Beheer APF. Pensioenfonds Hewlett-Packard maakte bekend dat de middeloonregeling van het fonds per 1 november 2021 wordt ondergebracht bij het Centraal Beheer APF.

Tot slot, publiceerde Pensioenfonds TNT Express op 29 november 2021 dat de collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds Vervoer definitief door zal gaan per 1 december 2021. Het pensioenvermogen zal zodoende onder fiduciair beheer van Achmea IM komen te staan, aangezien Achmea IM sinds eind 2019 het fiduciair management voor Pensioenfonds Vervoer uitvoert. Aegon AM is tot de liquidatie de fiduciair beheerder van Pensioenfonds TNT Express.

Achmea IM heeft ook fiduciair beheerd pensioenvermogen in 2021 verloren. Er vertrok bij de fiduciair manager € 4,4 miljard, doordat Pensioenfonds Wonen zich aansloot bij het Pensioenfonds Detailhandel.

BlackRock

Het grootste pensioenfonds die zich aansluit bij een ander BPF, is het Pensioenfonds Wonen. Het pensioenfonds publiceerde op 30 december 2021 dat de collectieve waardeoverdracht naar het Pensioenfonds Detailhandel per 1 januari 2022 definitief door zal gaan. Het pensioenvermogen is zodoende verhuisd van Achmea IM naar BlackRock, de fiduciair manager van Pensioenfonds Detailhandel.

Pensioenfonds NEG-Nederland besloot om zich aan te sluiten bij PGB, waardoor BlackRock € 0.3 miljard aan fiduciair beheerd pensioenvermogen zag verhuizen naar PGB Pensioendiensten. BlackRock was de fiduciair manager van het Pensioenfonds NEG-Nederland.

Kempen Capital Management

In 2021 is er aangekondigd dat er één pensioenfonds overstapt naar Kempen Capital Management als fiduciair manager.

In het voorjaar van 2020 startte het pensioenfonds een uitgebreide aanbesteding voor het aanstellen van een nieuw fiduciair manager. In maart 2021 werd bekend dat het pensioenfonds had gekozen voor Kempen als nieuwe fiduciair manager. Kempen nam met ingang van 1 april 2021 deze rol over van AXA IM. Voor wat betreft het beheer van de LDI-portefeuille wordt in de nieuwe opstelling onder regie van Kempen van de diensten van BlackRock gebruik gemaakt.

AXA IM was voorheen verantwoordelijk voor het beheer van de LDI-portefeuille van het pensioenfonds. Het pensioenfonds schrijft dat de nieuwe overeenkomst ook voorziet in “een belangrijke rol van Kempen Capital Management bij de vormgeving en invulling van het ESG-beleid”.

Pensioenfonds Cosun verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling van de aangesloten ondernemingen binnen Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. (Royal Cosun) en is verantwoordelijk voor ruim 3250 deelnemers met een belegd vermogen van circa € 1,1 miljard.

Roccade

Nieuwkomer in de lijst is Roccade Advies. Op 1 maart heeft pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten het fiduciair beheer verhuisd van Lombard Odier naar Roccade advies. Roccade advies is opgericht in 2020 door Geert Jansen en Albert Jan Streuding. Zij zijn beide oud-werknemers van Lombard Odier. Het betreft hier een rol als fiduciair adviseur: de regie over de operationele uitvoering van het vermogensbeheer en de ondersteuning van de beleggingscommissie is nu uitbesteed aan Roccade Advies.

Aegon AM

STAP APF verwelkomde in 2021 twee ondernemingspensioenfondsen met een gezamenlijk belegd vermogen van € 1,2 miljard: General Electric en Total. Aegon AM voert het fiduciair beheer uit van STAP APF.

In hetzelfde jaar besloten twee fiduciaire klanten van Aegon AM zich aan te sluiten bij een ander BPF: ondernemingspensioenfondsen Fluor en TNT Express. Zodoende verhuisde er € 1,8 miljard aan belegd vermogen naar twee andere fiduciair managers: respectievelijk PGB Pensioendiensten en Achmea IM.

NNIP

NNIP kende slechts één verhuizing van vermogen. Een zelfstandig fiduciair mandaat dat door NNIP gemanaged werd, verhuist naar de Nationale APF en blijft dus indirect bij NNIP. Het bestuur van Pensioenfonds ERIKS publiceerde op 7 juli 2021 dat zij de opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen op 1 oktober 2021 onder gaan brengen bij De Nationale APF, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank.

De Nationale APF is opgericht door AZL en NNIP. NNIP was de fiduciair beheerder van Pensioenfonds ERIKS en is de fiduciair beheerder van De Nationale APF.

Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer