OPF Deutsche Bank onderzoekt aansluiting bij APF, maar lijkt nog sceptisch

Deutsche Bank

24 april 2017

Sinds Pensioenfonds Deutsche Bank de invoering van de CDC regeling die in is gegaan op 1 januari 2017 heeft afgerond, richt het bestuur zich op het onderzoeken van het strategische toekomstbeleid van het fonds. Zo blijkt uit de Concept Notulen van de deelnemersvergadering op 26 januari 2017. Het fonds laat weten geen haast te hebben met een eventueel besluit, gezien de deskundige bezetting van het bestuur en de financiële situatie. Onder de alternatieve uitvoeringsvormen die worden onderzocht, valt ook het APF: “In maart 2017 zal in samenwerking met de werkgever gekeken worden of nieuwe uitvoeringsvormen waaronder een Algemeen Pensioenfonds (APF) een goede oplossing voor het Pensioenfonds kan zijn.”

Het fonds is dus positief over aansluiting bij een APF, maar lijkt nog sceptisch: “…in praktijk is er vertraging bij de start van de APF als gevolg van een klein aantal aanbieders en tot op heden weinig nieuwe toetreders. (…) Omdat geen van de APF’s een trackrecord heeft en onduidelijk is welke wel of niet overleefd, leidt dit tot onduidelijkheid. Daarbij is er onzekerheid rond het nieuwe pensioenstelsel (verkiezingen etc.), Waarbij in 2020 waarschijnlijk de veranderingen plaatsvinden.” Het fonds noemt hierbij de volgende zes APFen: Centraal Beheer APF, Het Nederlandse Pensioenfonds, Delta Lloyd APF, Stap APF, De Nationale APF en Volo Pensioen.

Tot slot laat het bestuur weten de mening van alle actieve deelnemers mee te gaan nemen voor de toekomstige strategische heroverwegingen én dat het fonds nog geen tijdslijn heeft vastgelegd voor de eventuele overgang: “Er zijn voor een overgang naar een nieuwe uitvoeringsvorm op dit moment nog geen tijdslijnen vastgelegd, maar de belangrijkste contracten (vermogens- en pensioenbeheer) lopen tot 2019 met een opzegtermijn van 6 maanden.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Deutsche Bank Nederland is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 371M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 819 actieve bijdragers en 338 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €682 per deelnemer en de totale beleggingskosten 44bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -9%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Deutsche Asset & Wealth Management en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.deutschebank.nl/nl/docs/Concept_Notulen_deelnemersvergadering_26_januari_2017.pdf

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer