Discussie over splitsing Philips Pensioenfonds

10 januari 2017

Uit een nieuwsbericht op de website van Philips Pensioenfonds blijkt dat de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) een discussienota heeft uitgebracht over de splitsing van Philips Pensioenfonds. De FPVG geeft in de nota aan voorstander te zijn van het splitsen van het fonds in twee aparte fondsen; één pensioenfonds voor de huidige werknemers en één pensioenfondsen voor de voormalig werknemers en gepensioneerden.

In een reactie op de nota geeft het bestuur aan een dergelijke splitsing in het verleden al meer dan eens te hebben beoordeeld en afgewezen: “Tot nu toe heeft het Bestuur steeds geconcludeerd dat het beter is het fonds niet te splitsen. Maar er is alle reden dit standpunt van tijd tot tijd te evalueren. Het Bestuur heeft de FPVG daarom laten weten de FPVG op korte termijn uit te zullen nodigen om de discussienota toe te lichten. De inzichten van de FPVG zullen worden meegenomen bij de eerstvolgende evaluatie.”

Klik hier voor de factsheet van Philips Pensioenfonds.

Philips is een OPF met eind Q3 2016 een belegd vermogen van € 19689M waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 13788 actieve bijdragers en 56329 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €242 per deelnemer en de totale beleggingskosten 29bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2016 een rendement van 2%. Eind Q3 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Bron: https://www.philipspensioenfonds.nl/nieuws/?view=601874DE-6EA1-44EE-98A90406DD0A619D

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer