DSM Nederland: Bestuurswissel bij PDN

23 februari 2022

Pensioenfonds DSM Nederland publiceert:

Afscheid Ton de Boer

Op 15 februari 2022 is Ton de Boer, wegens het bereiken van de statutair maximale termijn, afgetreden als bestuurslid van PDN namens de pensioengerechtigden.

Ton is 12 jaar bestuurder geweest en daarnaast ook plaatsvervangend voorzitter. De eerste 6 jaar als vertegenwoordiger van de actieven en daarna als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

Als pensioenfonds zijn wij dankbaar voor het enthousiasme en de energie waarmee Ton zijn rol vervulde. “Pensioenfonds PDN is van ons allemaal”, dat is waar Ton voor stond en waar hij zich onvermoeibaar voor inzette. Zijn drijfveer was om naast het opkomen voor de belangen van alle deelnemers ook de positie van de pensioengerechtigden onder de aandacht te brengen. Hierbij stond een solide uitvoering van pensioenen, de evenwichtige belangenafweging en het kunnen uitleggen van de vaak ingewikkelde besluiten voorop.

Ton was vooral actief in de commissies Pensioenen en Communicatie en Klachten en Geschillen. In zijn zittingsperiode heeft hij met veel voorzitters in het Dagelijks Bestuur van PDN gezeten. Sinds medio 2019, was dit samen met Edith Schippers.

Met daadkracht, inzet en betrokkenheid heeft Ton meer dan een decennium zijn kiezers en het fonds vertegenwoordigd.

Een (hernieuwd) welkom voor Piet Rennen

Na een overbruggingsfase als aspirant-bestuurder, na het beëindigen van zijn zittingstermijnen als bestuurslid namens de werknemers, is Piet Rennen op 15 februari 2022 namens de pensioengerechtigden benoemd tot bestuurslid van PDN.

Piet is geen onbekende voor het pensioenfonds. Hij is eerder al bijna 9 jaar (tot december 2020) namens de werknemers bestuurder geweest en heeft daarmee een lange staat van dienst. Piet brengt een brok aan ervaring mee op zowel het terrein van beleggingen en pensioenen als bedrijfsvoering en financiën. Hij zal deel gaan uitmaken van de Commissie Pensioenen & Communicatie en namens de PDN-geleding pensioengerechtigden zitting nemen in de Regiegroep van de Wet Toekomst Pensioenen.

We bedanken Ton voor zijn bijdrage en inzet voor ons pensioenfonds en wensen Piet veel succes toe.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 8.005 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 6.132 actieve bijdragers en 12.982 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer