DSM Nederland | Wijziging fondsbestuur

1 april 2022

DSM Nederland publiceert op haar website:

In een eerder nieuwsbericht op onze website gaf het bestuur aan de werkwijze te gaan veranderen. Twee bestuursleden van PDN worden belast met taken die gericht zijn op de procesbeheersing binnen het fonds en de uitvoering van de door het bestuur genomen (beleids)besluiten. Zij krijgen de titel van operationeel bestuurder. De nieuwe werkwijze moet leiden tot een efficiëntere tijdsbesteding van bestuursleden waardoor het bestuur beter is voorbereid op de toekomst.

Eiko de Vries wordt de eerste operationeel bestuurder. Eiko is sinds april 2018 extern bestuurslid, voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad DSM Nederland. Hij blijft voorzitter van de Commissie Pensioenen & Communicatie en heeft als specifiek aandachtsgebied de implementatie van de Wet Toekomst Pensioen. Daarnaast gaat hij de werkgroep leiden die de activiteiten rond de toekomstverkenning van PDN coördineert. Zodra bekend is wie als tweede operationeel bestuurder aan de slag gaat, zullen we dat meteen melden. Ook in de onlangs gepubliceerde podcast van Edith Schippers wordt nader ingegaan op de gewijzigde werkwijze van het bestuur.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 8.210 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 6.132 actieve bijdragers en 12.982 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer