Eiko de Vries bestuurslid bij PDN

9 mei 2018

PDN publiceert op haar website:

“Op 24 april jl. is Eiko de Vries benoemd als extern bestuurslid van PDN, op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad DSM Nederland. Hij is benoemd op het profiel ‘tegenspraak bieden op het terrein van vermogensbeheer en financieel risicomanagement’ in het bestuur.

Eiko de Vries heeft sinds 2000 een brede ervaring als pensioenfondsbestuurder opgedaan. Hij was voorzitter van het bestuur en lid van de beleggingsadviescommissie bij bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering en is tegenwoordig voorzitter bij Pensioenfonds Recreatie en bestuurder van het pensioenfonds voor het Kappersbedrijf. Daarnaast is hij docent bij Stichting Pensioen Opleidingen (SPO) en adviseur voor not-for-profit organisaties op het terrein van vermogensbeheer.”

Fondsprofiel DSM Nederland:

DSM Nederland is een OPF met eind Q4 2017 een belegd vermogen van € 7087 Mil waarvan 0% herverzekerd en 1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 6513 actieve bijdragers en 8223 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €339 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2017 een rendement van 2%.Eind Q4 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer