Nieuwe fiduciair manager bij OPF Alliance onder de aandacht

10 juli 2018

OPF Alliance publiceert in haar onlangs gepubliceerde jaarverslag 2017 over risico’s en onzekerheden in het verslagjaar:

“Ten aanzien van de niet-financiële risico’s zijn er slechts kleine aanpassingen geweest in de inschatting van bruto en netto kans en impact van bepaalde (sub)risico’s. Dit betrof dan met name het uitbestedingsrisico als gevolg van de overname van de pensioenadministratie door een andere uitvoerder en het beëindigen van de activiteiten van de beleggingsadviseur waardoor er een nieuwe fiduciair manager moest worden gezocht.”

OPF Alliance publiceert in haar jaarverslag 2017 verder over de beleggingscommissie:

“De beleggingsadviescommissie (BAC) heeft vijf keer vergaderd in 2017. Onderwerpen die zijn besproken waren onder meer de volgende: – de voorbereiding en start van het offertetraject om een nieuwe fiduciair manager te vinden ter vervanging van NCA (Nestle Capital Advisers -red.) de BAC heeft in het najaar van 2017 een selectietraject uitgevoerd voor een consultant die het fonds gaat begeleiden in het selectietraject voor een nieuwe fiduciair manager.”

OPF Alliance publiceert in haar jaarverslag 2017 verder over het  de  aandachtspunten van het bestuur in 2018:

“Het bestuur zal in 2018 onder meer aandacht besteden de volgende zaken: – de overgang naar een nieuwe fiduciaire manager in het tweede kwartaal van 2018.”

Fondsprofiel Alliance:

Alliance is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 600 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1142 actieve bijdragers en 2244 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €309 per deelnemer en de totale beleggingskosten 62bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -2%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer