Fluor pensioenfonds voornemens op termijn rechten elders onder te brengen

Robeco

24 augustus 2017

De werkgever van Fluor pensioenfonds geeft aan de gehanteerde DB-pensioenregeling op niet al te lange termijn te willen sluiten en de opgebouwde rechten elders onder te brengen. Dat geeft het fonds aan in haar jaarverslag van 2016. Het dagelijks bestuur van het fonds heeft in een persoonlijk gesprek de DNB hierover geïnformeerd. Fluor pensioenfonds heeft eerder besloten om vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe deelnemers meer toe te laten tot de regeling. Dit zal naar verwachting leiden tot een stijging in de uitvoeringskosten.

De werkgever heeft eind december 2016 kenbaar gemaakt de uitvoeringsovereenkomst te willen opzeggen per 31 december 2017. De werkgever en het bestuur verschillen echter van mening of de opzegging correct heeft plaatsgevonden. Volgens het bestuur is de intentie van de werkgever hiermee wel duidelijk.

In 2016 is een door het fonds een werkgroep gevormd om de toekomstmogelijkheden voor het pensioen  te onderzoeken. Dit resulteerde in de volgende mogelijkheden:

  • Een opbouw van toekomstige pensioenjaren, mogelijk in een DC-regeling.
  • Indexatie/backservice van opgebouwde rechten, door een verschil te maken in de hoogte van indexatie tussen actieve deelnemers en gepensioneerden/slapers.
  • Binnen een termijn van enkele jaren de opgebouwde rechten onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij (buy-out).
  • De opbouw van nieuwe rechten vindt elders plaats. Het fonds voegt alleen indexatie toe aan de reeds opgebouwde rechten, een zogenaamde ‘freeze’. Wanneer de rente, naar oordeel van de werkgever, gunstig is wordt de buy-out een feit.

Het bestuur stelt in 2017 een plan van aanpak op. Hierbij worden diverse activiteiten vastgelegd waarbij ook de richtlijnen van de DNB in dergelijke situaties worden gevolgd. In het plan van aanpak wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s. Er wordt onder andere gekeken naar de mogelijke tijdstippen waarop de regeling zou kunnen worden aangepast.

Het bestuur van pensioenfonds Fluor geeft aan er primair vanuit te gaan dat fonds binnen enkele jaren geliquideerd zal worden via een buy-out.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Fluor Nederland is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 501M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 725 actieve bijdragers en 574 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €274 per deelnemer en de totale beleggingskosten 33bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Aegon.

Bron: jaarverslag 2016

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer