FNV Voedingsindustrie : Alle medewerkers poeliersector gaan zich aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het slagersbedrijf

27 februari 2018

FNV Voedingsindustrie publiceert op haar website:

“Onderdeel van de nieuwe cao is de afspraak dat alle medewerkers uit de poeliersector zich gaan aansluiten vanaf 1 januari 2019 bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het slagersbedrijf. Nu hebben de meeste werknemers vaak geen of een matige pensioenregeling. John Klijn, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Het is fantastisch dat eindelijk een fatsoenlijk pensioen is geregeld voor deze medewerkers. Alles op alles wordt nu gezet om dit in gang te zetten zodat dit vanaf 2019 geregeld is.’

Het bestuur van het pensioenfonds voor het slagersbedrijf staat in beginsel positief tegenover de aansluiting. De toevoeging van 4000 actieve deelnemers betekent voor het pensioenfonds een stijging van circa 30% van het aantal actieve deelnemers.”

Fondsprofiel Samenwerking Slagersbedrijf:

Samenwerking Slagersbedrijf is een BPFv met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 2269 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 13451 actieve bijdragers en 9957 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €188 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer