Fusie SNPF & SBMN op 1 maart 2017

Franklin Templeton

7 februari 2017

Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) fuseren op 1 maart 2017. De fondsen gaan verder onder de naam Pensioenfonds Notariaat. Uit het bericht op de website van SNPF blijkt dat dit fonds de (verplichte) pensioenregelingen uitvoeren voor de (toegevoegd) notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. De twee fondsen kennen gezamenlijk bijna 25.000 deelnemers, inclusief de pensioengerechtigden en ex-deelnemers, en een belegd vermogen van circa € 2,5 miljard.

De fondsen hebben al geruime tijd naar de fusie toewerkt: “Eind 2016 stemde het ministerie van Veiligheid en Justitie al in met de fusie, dat de verplichtstelling van de pensioenregelingen voor (toegevoegd) notarissen en kandidaat-notarissen in de Wet op het notarisambt (Wna) heeft geregeld. Voor de fusie was een wijziging van deze wet nodig. Ook toezichthouder DNB was akkoord met de fusie na afweging van alle belangen. Na afronding van de verzetperiode kon hiermee het definitieve besluit tot fusie worden genomen.”

SBMN had op 31 december 2016 een actuele dekkingsgraad van 105,1%, terwijl die van SNPF 103,0% was. Het verschil wordt gecompenseerd middels een toeslag: “De (ex-) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds met de hoogste dekkingsgraad ontvangen een toeslag op hun pensioen om ervoor te zorgen dat hun pensioen in waarde gelijk blijft.”

Eric Greupen, voorzitter van SNPF: “De fusie is een mooie stap in de verdere voorbereiding op de toekomst. Want dat er in de komende jaren wat verandert in pensioenland is wel duidelijk. Ook is dan de discussie over de verplichtstelling van de pensioenregeling voor de (kandidaat-)notarissen naar verwachting afgerond. Gezamenlijk zijn we beter in staat de komende veranderingen tegemoet te treden.”

Toon Baakman, werknemersvoorzitter SBMN: “We gaan nu eindelijk de beoogde schaalvoordelen realiseren, een belangrijke reden voor de fusie. Dat levert na de transitiefase aanzienlijke besparingen op die ten goede komen aan onze deelnemers. En met een meer toekomstbestendig pensioenfonds kunnen we een rol van betekenis blijven spelen bij de pensioenvoorziening in het notariaat.”

Klik hier voor de factsheet van SNPF.

Klik hier voor de factsheet van SBMN.

Bronnen:

https://www.snpf.nl/nieuws/persbericht-notari%C3%ABle-pensioenfondsen-fuseren-1-maart-2017

https://www.bpfmedewerkersnotariaat.nl/nieuws/persbericht-notari%C3%ABle-pensioenfondsen-fuseren-1-maart-2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer