General Electric Pensioen: Uitkomst Toekomstverkenning: Overgang naar Stap is het beste voor uw pensioen

8 juli 2021

GE Pensioen heeft besloten per 1 september de (opgebouwde) pensioen(en), de ingegane pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen naar Stichting Algemeen Pensioenfonds (hierna: Stap), in de vorm van een zogenaamde Collectieve Waardeoverdracht.

Het Verantwoordingsorgaan van GE Pensioen is voorafgaand aan het besluit om advies over deze Collectieve Waardeoverdracht gevraagd en heeft hierover positief geadviseerd. Het bestuursbesluit is genomen onder diverse voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) hiermee akkoord gaat. DNB heeft tot ongeveer eind augustus de tijd om ons verzoek te beoordelen. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en DNB geen verbod oplegt, dan kunnen we de (opgebouwde) pensioen(en), ingegane pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenkapitalen definitief overdragen aan Stap.

General Electric Nederland

General Electric Nederland is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 626 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 618 actieve bijdragers en 119 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KBC en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: General Electric Pensioen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer